Wyszukiwarka: życie jest krótkie aby

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życie jest krótkie aby — zgromadziliśmy 13 tekstów.

Życie jest zbyt krótkie aby roz­pa­mięty­wać przeszłość. Na­leży al­bo ją nap­ra­wić, al­bo iść przez nie nową ścieżką, zapominając[..] 

myśl
zebrała 56 fiszek • 23 sierpnia 2010, 09:50

Życie jest za krótkie, aby tyl­ko o nim myśleć. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 8 lutego 2011, 20:23

Bo życie zbyt krótkie jest, aby tra­cić czas na zmartwienia... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 stycznia 2010, 19:00

życie jest za krótkie aby być ni­kim...aby być małym i nicze­go nie osiągnąć... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 listopada 2012, 00:27

Życie jest za krótkie, aby uczyć się na błędach. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 marca 2010, 15:28

"Życie jest za krótkie aby cze­kać uk­radkiem na to je­dyne spojrzenie" 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 listopada 2009, 13:05

Życie niesamowite:
leżysz, a ono jeszcze Ci do­kopie
łapiesz Pa­na Bo­ga za no­gi, a ono da­je Ci gwiaz­dkę z nieba
to­niesz w błocie, a ono wy­syła Ci pro­mień słońca
osiągasz pełnie szczęścia, a ono pod­ci­na Ci skrzydła
Jed­no słowo ty­le możli­wości, ale nies­te­ty jest zbyt krótkie aby... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 czerwca 2011, 00:15

Życie jest za krótkie, aby je wspominać 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 stycznia 2011, 18:54

1 2

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama