Wyszukiwarka: że cię kocham

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: że cię kocham — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

w głowie masz poukłada­ne.. ja­ki ten je­dyny będzie..
i bach !
po­jawia się nies­podziewa­nie ktoś zu­pełnie in­ny! jak­by nie z tej baj­ki! jak­by nie dla ciebie ! 
i co ?
wyob­raźnia za­wiodła a ja i tak Cię kocham.
właśnie ta­kiego i tyl­ko takiego.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 września 2009, 16:27

Kiedy pat­rze w two­je oczy ja­kie one są piękne to myślę so­bie czy Ci nie po­wie­dzieć że Cię Kocham .?! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 stycznia 2011, 20:34

Zam­knij oczy! Wyob­raź so­bie świat dos­ko­nały. Wszys­tko w nim jest ideal­ne. Każdy jest ta­ki sam. Każdy ma to sa­mo. Wszys­cy cię kochają. A te­raz otwórz oczy! Wyjdź na dwór i do­wiesz się, że świat ideal­ny, jest nudny! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 maja 2011, 11:44

Jes­tem chi­pochon­dryczką i prze­sadys­tką .
Dlacze­go ?
Bo codzien­nie bo­li mnie ser­ce ,
a to dla­tego, z se­kun­dy na se­kun­de co­raz moc­niej Cię Kocham ! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 listopada 2009, 23:08

Kochałam Cię kochać ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 października 2010, 16:46

Two­je ra­miona spra­wiły,że ciepło ogarnęło całą mnie,wszys­tkie ra­ny nag­le się wy­leczyły. Nie mu­siałeś nic mówić. Odeszłam bojąc się,że ma­gia tej chwi­li pryśnie i po­zos­taną złe wspom­nienia-odeszłam całując Cię i pat­rząc Ci w oczy mówiąc,że nap­rawdę Cię kocham...
` czy tak ma wyglądać ko­niec Nas? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 grudnia 2009, 11:34

Będę Cię kochała zaw­sze na zaw­sze, bez względu na czas lub je­go brak. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 listopada 2011, 20:48

Widzisz, bo ja wca­le nie chcę mieć cię tak od za­raz, tu, te­raz, na zaw­sze. To mnie prze­ras­ta. Sil­na więź z człowiekiem mnie dziś prze­raża. I ab­so­lut­nie nie chodzi o tę popularną [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki