Wyszukiwarka: że cię kocham

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: że cię kocham — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Kochałam Cię kochać ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 października 2010, 16:46

Two­je ra­miona spra­wiły,że ciepło ogarnęło całą mnie,wszys­tkie ra­ny nag­le się wy­leczyły. Nie mu­siałeś nic mówić. Odeszłam bojąc się,że ma­gia tej chwi­li pryśnie i po­zos­taną złe wspom­nienia-odeszłam całując Cię i pat­rząc Ci w oczy mówiąc,że nap­rawdę Cię kocham...
` czy tak ma wyglądać ko­niec Nas? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 grudnia 2009, 11:34

Będę Cię kochała zaw­sze na zaw­sze, bez względu na czas lub je­go brak. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 listopada 2011, 20:48

Widzisz, bo ja wca­le nie chcę mieć cię tak od za­raz, tu, te­raz, na zaw­sze. To mnie prze­ras­ta. Sil­na więź z człowiekiem mnie dziś prze­raża. I ab­so­lut­nie nie chodzi o tę popularną [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek

-Niena­widzę Cię!
-Też Cię kocham słońce. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 kwietnia 2010, 19:20

po­mimo tej całej niena­wiści , wciąż pot­ra­fię Cię kochać . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 marca 2011, 23:17

po pros­tu chcę żebyśmy by­li szczęśli­wi i nie mu­sieli myśleć o ta­kich rzeczach jak "czy on nie ma mnie dosyć"
za bar­dzo cię kocham żeby zas­ta­nawiać się nad tym czy ty mnie też 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 lutego 2010, 21:37

Nig­dy nie chciałam przes­tać Cię kochać. Nie żyje­my już ra­zem,a mo­je "nig­dy" na­dal trwa. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 grudnia 2011, 12:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Wszystkie
Filtruj wyniki