Wyszukiwarka: że cię kocham

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: że cię kocham — zgromadziliśmy 54358 tekstów.

...
Bo kocham Cię miłością wielką,
Wciąż żywą i niepojętą.
Wciąż piękną i bez granic,
Która myślałam, że nie może mnie zranić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 sierpnia 2009, 22:50

Bo wiesz.. ? Ja Cię kocham.. Po­mimo te­go, że masz mnie gdzieś.
Jeszcze długo będę. Pocze­kam, aż zacznie Ci za­leżeć.. I wte­dy odejdę.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 lipca 2013, 18:23

Ma­mo, cze­mu za­miast uśmie­chu gościsz łzy w oczach?
Ma­mo, mu­sisz wie­dzieć, że życie zas­ka­kuje, mi­mo, iż jes­teśmy pew­ni, że wszys­tkie zmiany są na lep­sze.
Ma­mo, nie jes­tem w sta­nie wy­razić jak bar­dzo Cię kocham, chcę to pow­tarzać codzien­nie, bo z każdym dniem kocham Cię jeszcze bardziej... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 września 2014, 12:47

Już je­sień, a ja na­dal Cię kocham. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 października 2013, 12:12

...za­pytaj mnie za­pytaj czy Cię kocham... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 stycznia 2011, 19:21

Dziś nie będzie tak jak chcesz...
Dziś Ci po­wiem prawdę...
Kocham Cię 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 sierpnia 2010, 21:32

Kocham Cię! - dlacze­go? - Nie wiem, ale po­wiadają, że jak się kocha nap­rawdę, to się nie wie za co.
Ale chcę Cię niena­widzić! - dlacze­go? Bo wiem, że ty mnie nie kochasz, nie zasługu­jesz na mnie... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 stycznia 2014, 16:24

Kocham Cię - więcej grzechów nie pamiętam. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 sierpnia 2015, 13:48

Jes­tem ory­ginal­na. Kocham cię po swojemu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 czerwca 2010, 13:20

Wiesz, muszę Ci coś po­wie­dzieć. Z chwilą gdy słyszę py­tanie, " a ja­ka Ona jest ? ", mil­czę. Du­ma jaką czuję przyp­ra­wia mnie o pa­raliż, nie pot­ra­fię wyk­rztu­sić słowa. Wiedz, że Cię kocham. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 stycznia 2011, 16:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:49karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 12:47Paladin sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­na myśl to [...]

dzisiaj, 12:43aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 12:19krysta sko­men­to­wał tek­st Czy można złamać ser­ce [...]

dzisiaj, 12:14Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Czy można złamać ser­ce [...]

dzisiaj, 12:12krysta sko­men­to­wał tek­st Czy można złamać ser­ce [...]

dzisiaj, 12:12krysta sko­men­to­wał tek­st Kto po­wie­dział, że każde [...]

dzisiaj, 12:10krysta sko­men­to­wał tek­st Pozostawiłeś naj­wspa­nial­sze wspom­nienia. Po­tykając [...]

dzisiaj, 12:10Emilia Szu­miło wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:07krysta sko­men­to­wał tek­st Jutro może być lep­sze [...]