Wyszukiwarka: że cię kocham

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: że cię kocham — zgromadziliśmy 1000 tekstów.

Gdy­byś za­pytał czy Cię kocham, byłoby mi łat­wiej od­po­wie­dzieć, wręcz wyk­rzyczeć: Tak!!

Co zro­bić, gdy nie pytasz? 

myśl
zebrała 9 fiszek

Jeśli kochasz, poz­wo­lisz odejść, wyb­rać inną drogę. Na­wet jeśli dając tą wol­ność cier­pisz. Młość nie jest egoiz­mem, miłoćś to da­wanie dru­giej oso­bie wol­ności, tra­wanie przy niej gdy widzisz, że cię kocha, jed­nak gdy zacznie cię og­ra­niczać, przywłaszczać - odejdź, tak będzie lepiej. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 października 2012, 16:28

Wszys­cy widzą, że Cię kocham...
Tyl­ko nie Ty... 

myśl
zebrała 9 fiszek

- Zam­knij się ! 
- Ale ja cię kocham !
- Odejdź przy­jacielu ! 

* Przy­jaciele też cza­sem pot­ra­fią złamać ser­ce . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 lutego 2010, 10:08

w głowie masz poukłada­ne.. ja­ki ten je­dyny będzie..
i bach !
po­jawia się nies­podziewa­nie ktoś zu­pełnie in­ny! jak­by nie z tej baj­ki! jak­by nie dla ciebie ! 
i co ?
wyob­raźnia za­wiodła a ja i tak Cię kocham.
właśnie ta­kiego i tyl­ko takiego.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 września 2009, 16:27

Kiedy pat­rze w two­je oczy ja­kie one są piękne to myślę so­bie czy Ci nie po­wie­dzieć że Cię Kocham .?! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 stycznia 2011, 20:34

Zam­knij oczy! Wyob­raź so­bie świat dos­ko­nały. Wszys­tko w nim jest ideal­ne. Każdy jest ta­ki sam. Każdy ma to sa­mo. Wszys­cy cię kochają. A te­raz otwórz oczy! Wyjdź na dwór i do­wiesz się, że świat ideal­ny, jest nudny! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 maja 2011, 11:44

Jes­tem chi­pochon­dryczką i prze­sadys­tką .
Dlacze­go ?
Bo codzien­nie bo­li mnie ser­ce ,
a to dla­tego, z se­kun­dy na se­kun­de co­raz moc­niej Cię Kocham ! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 listopada 2009, 23:08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama