Wyszukiwarka: żałobne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: żałob­ne — zgromadziliśmy 16 tekstów.

...aby pa­mięta­no,gdy łzy smut­ku obes­chną,ucichną akor­dy mar­szu żałob­ne­go, a na trumnę spad­nie os­tatnia grud­ka ziemi...


Za­pal znicz ,w dzień za­duszny,na gro­bie przez wszys­tkich zapomnianym. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 2 listopada 2010, 07:08

- Co Ci Gra W Sercu?
- Muzyka.
- Czy­li Jes­teś Szczęśliwa?
- Nie. To Mar­sz Żałobny.[29.11.2010]
Pe­symis­tycznie? Może i tak. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 29 listopada 2010, 20:55

...i próbuję być dziel­na, gdy w duszy gra żałob­ny mar­sz . 

myśl
zebrała 33 fiszki • 11 października 2010, 17:39

Jest ta­ki czas, że słyszę mu­zykę żałobną w tle wszys­tkich życiowych wydarzeniach. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 14 lipca 2011, 08:56

wiesz jak to jest budzić się co noc czując łzy pod po­wieka­mi? słyszeć, jak ser­ce wyg­ry­wa mar­sz żałob­ny? jak pod­czas 40 stop­niowej tem­pe­ratu­ry od­czu­wać wewnętrzne zim­no i jak wśród mi­liona ludzi być sa­mym? jeśli nie wiesz, to nie mów, że mnie rozumiesz. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 września 2010, 19:25

Słowa z ra­dos­nej piosen­ki stały się mar­szem żałobnym.
To co cie­szyło ser­ce te­raz je smuci
"A miało by tak pięknie.." praw­da ? 

Apo­geum rozpaczy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 maja 2010, 21:02

od­chodzi­li, od środ­ka po­zos­ta­wiając żałobną me­lodie złama­nego ser­ca, a Ty ? - za­mieniłeś ją na naj­piękniej­szą piosenkę jaką mogłam so­bie wyobrazić. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 kwietnia 2012, 22:44

Cichy szept ..
mus­ka­na skrzydłami anioła ,
pod­niosła się z ziemi z zadzi­wiającą gracją . 
Cicha me­lodia na­ras­tała w głośny szum ,
głuchym krzy­kiem wy­pełniający jej zbo­lałe uszy . 
Os­try ból przechodzący w tępe pulsowanie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 grudnia 2012, 11:27

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki