Wyszukiwarka: święta wielkanocne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: święta wiel­ka­noc­ne — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Us­ta re­zyg­nacji całują do­piero wte­dy, gdy sam nad­sta­wisz policzek.

##
We­sołych Świąt Wiel­ka­noc­nych wszys­tkim, którzy mo­tywują mnie do dal­sze­go działania, pop­rzez ko­men­tarze, plu­sy i mi­nusy. Dziękuję. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 kwietnia 2012, 11:03

W koszy­ku poukładała nadzieję otu­loną w rodzin­ne ciepło,
gdzie uno­si się po­nad czas piękny za­pach wiary na ko­lej­ne następne la­ta...

Życzę po­god­nych pięknych Świąt Wiel­ka­noc­nych :) 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 marca 2013, 12:23

Ko­jaku, Ko­jaku i cała "cy­tato­wa" Społeczności
Pragnę w og­romnej radości
Złożyć Wam Wiel­ka­noc­ne życzenia
Choć skromne,
To niech spełnią się Wasze marzenia
W So­botę niech kur­czaczek za­mie­szka w koszyczku
W Nie­dzielę niech mówią do Was - żarłoczku
W Po­nie­działek niech Was zleją wodą
Niech te Święta będą miłym wspom­nieniem - 
Ot taką ciepła i rodzinną przy­godą :) 

myśl
zebrała 14 fiszek • 31 marca 2010, 08:32

Świąty­nia pełna
Wniebowzięty Pan Jezus
Kosze święconek


Krys­ty­na Sz.

Zdro­wych i po­god­nych Świąt Wielkanocnych
Pełnych wiary i nadziei, miłej atmosfery
pod­czas spot­kań rodzinnych
Smaczne­go jajka
La­nego poniedziałku

We­sołego Al­le­luja !

~~~~~~~~~~~~~~~~
Cytatowiczom


życzy Krysta 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 marca 2013, 00:02

Mówisz, że nie chodzisz do kościoła bo nie wie­rzysz w Bo­ga lub Ci się nie chce. Okej, a te­raz spróbuj się wstrzy­mać od świąt wiel­ka­noc­nych i bożonarodzeniowych...

...I co pot­ra­fisz ? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 maja 2010, 14:48

Życzę wszys­tkim we­sołych i spo­koj­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych :) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 marca 2013, 11:18
Wszystkie
Filtruj wyniki