Wyszukiwarka: święta wielkanocne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: święta wiel­ka­noc­ne — zgromadziliśmy 269 tekstów.

W święta wszys­tko bo­li podwójnie. 

myśl
zebrała 124 fiszki • 22 grudnia 2012, 08:18

-Przepraszam.
-Za co?
-Za zep­su­te święta.
-Ale Ty mi wca­le nie zep­sułeś świąt wręcz prze­ciw­nie są cudowne...
-Nie kocham Cię już. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 26 grudnia 2009, 23:00

Święta to ma­giczny czas, do­ty­ku serc, śpiewu dusz, czas prze­bacza­nia i no­wej szan­sy na bu­do­wa­nie zgody.
Zwierzęta mówią ludzkim głosem, niech i ludzie zaczną.
Przyk­re jest to, że w ten święty czas, dla niektórych opłatek sta­je się tyl­ko "środ­kiem"
do wy­biela­nia su­mień, a wraz z opa­dającym ig­li­wiem choin­ki, biel szarzeje.


Ra­dos­nych Świąt wam wszys­tkim ;) 

myśl
zebrała 99 fiszek • 25 grudnia 2012, 16:31

Współczes­ne święta co­raz częściej ok­ry­te są płaszczem hipokryzji... 

myśl
zebrała 96 fiszek • 25 grudnia 2011, 14:27

"Ra­dos­ne Święta"

Świąteczna pożyczka ekspresowa.
Później zaś, egzys­ten­cja głodowa. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 1 kwietnia 2010, 00:26

Prob­le­my rodzin­ne, na­ras­tające w ciągu ro­ku, często osiągają swo­je apo­geum w cza­sie świąt. Za­miast narze­kać, że święta były nieuda­ne, weź się za zmianę siebie. I to od zaraz. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 27 grudnia 2012, 17:39

Ar­ty­kuł pros­to z jed­nej z fran­cuskich gazet:
`Pol­ska.
Oto znaj­du­jemy się w świecie ab­surdu.
Kraj, w którym co piąty mie­szka­niec stra­cił życie w cza­sie dru­giej woj­ny świato­wej, które­go 1/5 na­rodu żyje po­za granicami [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 73 fiszki • 17 października 2009, 20:20

W święta czu­je się jak po­mięta kar­tka z pa­miętni­ka, o której nag­le so­bie ktoś przypomniał... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 22 grudnia 2009, 18:29

Kolęda – ofiara dla księdza.
Msza Święta – taca.
Od­pra­wianie Mszy Świętej za zmarłego - w dni ro­bocze 50zł . a w nie­dzielę 80.zł

Wszys­tko wy­cenione jak u fryz­je­ra .

Bo w XXI w. wiara kosztu­je . 

myśl
zebrała 69 fiszek • 1 lutego 2010, 18:57

Kocham ją od urodzenia.
Nie tyl­ko od święta.!

Mamie...

26 Maj 2010r. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 26 maja 2010, 14:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:19karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Jestem v2 

dzisiaj, 02:17karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Nieistotność

dzisiaj, 02:09Cris sko­men­to­wał tek­st Otworzyłem niez­na­ne mi drzwi [...]

dzisiaj, 02:03Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 02:02Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 02:01Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:46Thé vert sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 00:45Thé vert sko­men­to­wał tek­st * elik­sir

dzisiaj, 00:42krysta sko­men­to­wał tek­st * elik­sir

dzisiaj, 00:14karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Głupota to cecha, która [...]