Wyszukiwarka: świąteczne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: świąteczne — zgromadziliśmy 15 tekstów.

Będąc dziec­kiem często wkładałam pal­ce do kon­taktu, po­mimo za­kazów. Cza­sami próbo­wałam sfor­so­wać drzwi do po­koju, gdy ma­ma pa­kowała świąteczne pre­zen­ty. Niektórzy nie wy­ras­tają z wty­kania palców tam gdzie nie trze­ba, pot­ra­fią sku­tecznie nab­rudzić w po­koju swoimi bu­tami i łamią so­bie no­sy - myśląc, że są doj­rzałymi nastolatkami. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 31 maja 2010, 08:36

miłość to też ciepło i wrażliwość,
miłość to kołder­ka z chmurek,
miłość to skrzydła motyla


całe życie uczy­my się miłować dru­giego człowieka...
cza­sem uczy­my, aby kochał nas tak samo...


z se­rii: marze­nia świąteczne 

myśl
zebrała 40 fiszek • 7 kwietnia 2012, 08:45

Praw­dzi­wi przy­jaciele są jak chińskie lam­pki świąteczne...
Gdy jed­na gaśnie, in­ne także przes­tają świecić. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 lipca 2010, 12:51

Niena­wiść jest wte­dy, gdy na życze­nia świąteczne od­pi­sujesz "wsadź je so­bie w d..." 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 grudnia 2009, 13:06

"Gdy­by życze­nia świąteczne się spełniały,byłabym szczęśli­wie za­kocha­na mi­lionerką z tłumem na­go tańczących facetów" 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 grudnia 2010, 15:36

Jeszcze śniegu nie ma, a ja już wiem, że te praw­dzi­we życze­nia świąteczne znów nie zos­taną spełnione... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 grudnia 2009, 14:53

Z Tobą na­wet (po)świąteczne pow­ro­ty, sta­nie w kor­kach wy­dają się być przyjemnością.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 kwietnia 2010, 17:24

*
Pięknie
dziękując
za wszystkie
chwi­le wzruszeń
Waszych słów dary
i nie tyl­ko dla­tego by
tra­dyc­ji stało się zadość,
lecz z głębi ser­ca prawdziwie
wszel­kiej po­myślności i radości
życze­nia świąteczne Wam składam
Niech się darzy Wszys­tkim przepięknie
to Życie

:)))))))))* 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 grudnia 2012, 10:24

Ser­decznie dziękuję ad­mi­nis­tra­torom por­ta­lu za życze­nia świąteczne i za brak myśli dnia na święta i po­piątki, świad­czy to o po­ziomie por­ta­lu, kul­turze ad­mi­nis­tra­torów i sza­cun­ku dla autorów oraz użyt­kowników. Jes­teśmy ludźmi więc [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 grudnia 2015, 12:30

W duszy składa­ne świąteczne życzenia
Ko­muś , kto usłyszeć ich nie chce... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 grudnia 2013, 11:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:35shulag sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 10:34Cykam sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 10:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 10:19tomek43i sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 10:00krysta sko­men­to­wał tek­st sen się spełni

dzisiaj, 09:51Niusza sko­men­to­wał tek­st talent nie pot­rze­buje obrony https://www.youtube.com/watch?v=34vvp7SLlTc

dzisiaj, 09:47Mrs Ver­cetti sko­men­to­wał tek­st Spaliłam za sobą je­den [...]

dzisiaj, 09:34Cykam sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 09:16M44G sko­men­to­wał tek­st Porcelanowa la­leczka

dzisiaj, 09:13M44G sko­men­to­wał tek­st Świat