Wyszukiwarka: miłości

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłości — zgromadziliśmy 2 teksty.

Nie da­leko Łodzi
Bełchatów stworzyli
Prze­piękne ulice
Od no­wa zrobili

Bu­dują ga­lerię
i bu­dują domy
żeby się rozkwitał
Bełchatów, rozwojowy

Dom kul­tu­ry nowy
I dep­tak z pasażem,
A obok fontanna
Prze­piękna jak z marzeń

I jeszcze do te­go og­nisko się pali,
Dom wspar­cia rodziny [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 11 fiszek • 14 września 2012, 16:20

Co to właści­wie jest miłość,
A co to zazdrość?
Jed­no zabija
I dru­gie jak żmija
Męczy, dręczy, za­mazu­je przyszłość! 

limeryk
zebrał 11 fiszek • 18 października 2012, 18:49
Wszystkie
Filtruj wyniki