Wyszukiwarka: zdjęcia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: zdjęcia — zgromadziliśmy 2 teksty.

Nic z te­go, wra­cają tyl­ko chwi­le. I naj­częśćiej nierucho­me jak zdjęcia. Tęskno­ta za ni­mi jest jak krzyk. 

cytat
zebrał 104 fiszki

Sie­działem przy ok­nie, ga­piąc się na traw­nik. Pięknie wys­trzyżony. Ro­biłem zdjęcia tej pus­tej tra­wy, prze­suwając po niej obiek­ty­wem, aż tra­fiłem na mały kop­czyk. I wte­dy rozpłakałem się po raz pier­wszy. Na pogrzebie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 14 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:05dark smurf sko­men­to­wał tek­st Z bra­ku Ciebie nie [...]

dzisiaj, 18:04Niusza sko­men­to­wał tek­st WIERSZ DO M 

dzisiaj, 17:5822luty sko­men­to­wał tek­st Z bra­ku Ciebie nie [...]

dzisiaj, 17:41shulag sko­men­to­wał tek­st Z bra­ku Ciebie nie [...]

dzisiaj, 17:18Cris sko­men­to­wał tek­st WIERSZ DO M 

dzisiaj, 17:00karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Nauka nie twier­dzi, że [...]

dzisiaj, 16:59shulag sko­men­to­wał tek­st Za bar­dzo Cię sza­nuję, [...]

dzisiaj, 16:57Irracja sko­men­to­wał tek­st Za bar­dzo Cię sza­nuję, [...]

dzisiaj, 16:29wojtek p. sko­men­to­wał tek­st Własne wa­dy naj­bar­dziej przeszkadzają [...]

dzisiaj, 16:21wojtek p. sko­men­to­wał tek­st Nauka nie twier­dzi, że [...]