Wyszukiwarka: woda

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wo­da — zgromadziliśmy 38 tekstów.

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz. 

cytat dnia z 10 sierpnia 2012 roku
zebrał 259 fiszek

Ludzie są jak morze, cza­sem łagod­ni i przy­jaźni, cza­sem burzli­wi i zdrad­li­wi. Prze­de wszys­tkim to jed­nak tyl­ko woda. 

cytat dnia z 3 maja 2013 roku
zebrał 164 fiszki

Przez set­ki lat ludzie wie­rzy­li, iż jaszczur­ki w stud­ni do­wodzą, że wo­da jest świeża i zdat­na do pi­cia. I przez cały ten czas ani ra­zu nie za­dali so­bie py­tania, gdzie właści­wie jaszczur­ki chodzą do toalety. 

cytat dnia z 12 maja 2013 roku
zebrał 104 fiszki

Bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zaw­sze stoi ta sa­ma woda. 

cytat
zebrał 54 fiszki

Jak sam so­bie pra­sujesz, to wo­da so­dowa do głowy ci nie uderzy. 

cytat dnia z 3 sierpnia 2011 roku
zebrał 43 fiszki

Chcę być jak wo­da – wys­tar­czająco sil­na, by ut­rzy­mać sta­tek, ale tak słaba, by prze­lecieć przez palce. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Wo­da Życia nie is­tnieje, ale zaw­sze war­to po nią iść. 

cytat
zebrał 36 fiszek

Bądź jak wo­da – przys­to­sowu­je się do każde­go naczy­nia, a może zniszczyć skałę. 

cytat
zebrał 29 fiszek

Je­dynie wo­da jest w sta­nie od­mienić pus­ty­nię. Wo­da to życie. Miłość jest tą wodą. 

cytat
zebrał 28 fiszek

Cicha wo­da zaw­sze płynie głęboko. 

cytat
zebrał 27 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 10:51shulag wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:15shulag sko­men­to­wał tek­st Pisanie to sposób mówienia [...]

dzisiaj, 10:14aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 10:04shulag sko­men­to­wał tek­st Kochajmy włas­ne złudze­nia, bo [...]

dzisiaj, 09:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Skoro do dzieci, ludzi [...]

dzisiaj, 09:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 08:04natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A jed­nakmieli coś wspólne­goze [...]

dzisiaj, 06:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 06:22scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 05:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie jest py­taniem, a [...]