Wyszukiwarka: wieś

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wieś — zgromadziliśmy 4 teksty.

A gdy­bym sa­ma była duchem? [...] Wieczór prze­mienił się w noc i wieś jest za cicha na ta­kie myśli. Od­su­wam je od siebie jak ciemną zasłonę, ale wca­le nie ro­bi się przez to jaśniej. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Muszę na dwa dni po­jechać na wieś, do moich wiej­skich kotów i po­roz­ma­wiać z ni­mi, zas­ta­nowić się, co zro­bić, żeby son­daż do­tyczący mo­jej oso­by był lepszy. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Pan Bóg stworzył wieś, a człowiek miasto. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:01lazurowa sko­men­to­wał tek­st Te­lefon mil­czał. Ko­lejną se­kundę, [...]

wczoraj, 23:59skorek sko­men­to­wał tek­st Cień krzyża

wczoraj, 23:50wdech sko­men­to­wał tek­st Cień krzyża

wczoraj, 23:46skorek sko­men­to­wał tek­st Cień krzyża

wczoraj, 23:42karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

wczoraj, 23:40skorek sko­men­to­wał tek­st GDYBY duży pies znał człowieka, poszar­gałby, [...]

wczoraj, 23:38karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Te­lefon mil­czał. Ko­lejną se­kundę, [...]

wczoraj, 23:34wdech sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

wczoraj, 23:30lazurowa sko­men­to­wał tek­st Te­lefon mil­czał. Ko­lejną se­kundę, [...]

wczoraj, 23:26karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Te­lefon mil­czał. Ko­lejną se­kundę, [...]