Wyszukiwarka: wieś

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wieś — zgromadziliśmy 6 tekstów.

A gdy­bym sa­ma była duchem? [...] Wieczór prze­mienił się w noc i wieś jest za cicha na ta­kie myśli. Od­su­wam je od siebie jak ciemną zasłonę, ale wca­le nie ro­bi się przez to jaśniej. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Kwiaty są na wsi tak pos­po­lite, jak ludzie w mieście. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Muszę na dwa dni po­jechać na wieś, do moich wiej­skich kotów i po­roz­ma­wiać z ni­mi, zas­ta­nowić się, co zro­bić, żeby son­daż do­tyczący mo­jej oso­by był lepszy. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Pan Bóg stworzył wieś, a człowiek miasto. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Idźcie przez zboże, we wsi Mos­kal stoi. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Wszystkie
Filtruj wyniki