Wyszukiwarka: wiatrak

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: wiat­rak — zgromadziliśmy 1 tekst.

Wiem z wielo­rakiego doświad­cze­nia, że bar­dziej niebez­pie­cznie jest wal­czyć z wiat­ra­kami niż z wołami. 

cytat
Wszystkie
Filtruj wyniki