Wyszukiwarka: smutne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: smut­ne — zgromadziliśmy 51 tekstów.

Nig­dy nie przes­ta­waj się uśmie­chać, na­wet jeśli jes­teś smut­ny, po­nieważ nig­dy nie wiesz, kto może się za­kochać w twoim uśmiechu. 

cytat dnia z 11 listopada 2009 roku
zebrał 553 fiszki

Jak ko­bieta widzi, że ktoś jest smut­ny, to nie mówi mu nig­dy "jes­teś smut­ny". Tak głupio postępu­je tyl­ko mężczyz­na. Ko­bieta uda­je, że wca­le nie widzi smut­ku - i jest we­sel­sza, mil­sza, piękniej­sza niż zwyk­le. Wte­dy smu­tek mija. 

cytat dnia z 22 lutego 2010 roku
zebrał 332 fiszki

Kiedy ciało jest smut­ne, ser­ce po­woli umiera. 

cytat dnia z 28 czerwca 2011 roku
zebrał 265 fiszek

Lu­bię tę aurę ciem­ności, która go otacza. Lu­bię je­go twarz, smut­ne oczy. Jest dziw­nie piękny, niczym noc bez gwiazd. 

cytat
zebrał 258 fiszek

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wte­dy — swoje
Smut­ne, zdziwione,
Bar­dzo otworzysz. 

cytat
zebrał 211 fiszek

Związek ze mną byłby dla ciebie o wiele zdrow­szy. Nie byłbym twoim nar­ko­tykiem, tyl­ko twoim po­wiet­rzem, twoim słońcem.
Kącik moich ust drgnął w smut­nym półuśmiechu.

- Wiesz, że na­wet kiedyś tak o to­bie myślałam? Że jes­teś moim słońcem, moim oso­bis­tym słońcem? Od­ga­niałeś dla mnie chmury.

Westchnął.

- Z chmu­rami so­bie radzę, ale nie mogę wal­czyć z zaćmieniem. 

cytat dnia z 16 grudnia 2009 roku
zebrał 203 fiszki

Uśmiech by­wa ak­tem męstwa, smu­tek to słabość i pos­ta­wa zbyt wy­god­na. Być ra­dos­nym i dob­rym, kiedy świat jest smut­ny i zły, to do­piero odwaga. 

cytat dnia z 18 lutego 2010 roku
zebrał 195 fiszek

To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości. 

cytat dnia z 24 października 2010 roku
zebrał 194 fiszki

1 2 3 4 5 6 7

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama