Wyszukiwarka: słowa

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słowa — zgromadziliśmy 351 tekstów.

Piękny? Nie wiem. Ma około 1.80 wzros­tu, włosy mniej więcej ta­kie krótkie jak ty i zielo­ne oczy: po pros­tu cu­dow­ne. Ale... nie. Nie jest chy­ba piękny w obiego­wym sen­sie te­go słowa. Jed­nak na pew­no jest mężczyzną z którym - jeśli go gdzieś zo­baczysz - od ra­zu chciałabyś spędzić resztę życia... 

cytat dnia z 28 grudnia 2009 roku
zebrał 475 fiszek

Słowa mogą być jak pro­mienie Roen­tge­na; jeśli używać ich właści­wie, prze­nikną wszys­tko. Czy­tasz i słowa cię przeszywają. 

cytat dnia z 30 listopada 2012 roku
zebrał 338 fiszek

Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los.

Bo­wiem każde­go dnia wraz z dobrodziejstwami [...] — czytaj całość »

cytat dnia z 30 grudnia 2009 roku
zebrał 325 fiszek

Trzy słowa najdziwniejsze

Kiedy wy­mawiam słowo Przyszłość,
pier­wsza sy­laba od­chodzi już do przeszłości.

Kiedy wy­mawiam słowo Cisza,
niszczę ją.

Kiedy wy­mawiam słowo Nic,
stwarzam coś, co nie mieści się w żad­nym niebycie. 

cytat dnia z 3 listopada 2009 roku
zebrał 316 fiszek

Kto kocha nap­rawdę, kocha w mil­cze­niu, uczyn­kiem, a nie słowami. 

cytat dnia z 5 lipca 2011 roku
zebrał 280 fiszek

Dlacze­go wciąż nie przeczu­wamy, że będą słowa, których nie zdążymy so­bie powiedzieć? 

cytat dnia z 14 października 2010 roku
zebrał 242 fiszki

Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta. 

cytat dnia z 22 czerwca 2010 roku
zebrał 231 fiszek

Nie pójdę do pia­chu, gdy ktoś mi po­wie: czas umierać brachu. Nie dam się uśpić śmier­ci słowom, pójdę do gro­bu z pod­niesioną głową. 

cytat dnia z 16 lutego 2010 roku
zebrał 200 fiszek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama