Wyszukiwarka: słoń

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: słoń — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Nie lu­bię słoni. Ta­kie sil­ne, a ta­kie potulne. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Jeśli złapałeś słonia za tylną nogę, a on próbu­je się wyr­wać, le­piej mu na to pozwolić. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Sa­tyryk to jest głupiec, który na słonia nas­ta­wia łapkę na myszy. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Zda­nie na­wet najmądrzej­sze­go słonia mniej znaczy dla osiołka niż sąd in­ne­go osiołka. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Na­wet kiedy się po­luje na słonie, trze­ba cza­sami za­bić pchłę. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

[...] oto w kra­ju Białych Słoni czułam się, jak­bym była wty­kanym pal­cem Niebies­kim Słoniem, od­rzu­conym przez przez wszys­tkich i kryjącym się, by nie spla­mić jed­no­litości stada. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Wszystkie
Filtruj wyniki