Wyszukiwarka: rozsądek

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: rozsądek — zgromadziliśmy 45 tekstów.

No­torycznym błędem mało uta­len­to­wanych ludzi o większym oczy­taniu niż rozsądku jest to, że wpa­dają raczej na sztuczne niż na­tural­ne wyjaśnienia. 

cytat

Rozsądek jest jak dwo­rak, który usłużnie dos­to­sowu­je się do hu­morów swe­go pa­na: dla każdej żądzy, dla każde­go za­mie­rze­nia umie dos­tar­czyć rac­ji uzasadniających. 

cytat

Ar­tysta to osob­nik, który z czwo­rokątne­go świata od­rzu­cił frag­ment, co się zwie zdro­wym rozsądkiem, i żyje w świecie trójkątnym. 

cytat

1 2 3 4 5 6

Wszystkie
Filtruj wyniki