Wyszukiwarka: przemyślenia

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: prze­myśle­nia — zgromadziliśmy 2 teksty.

Mo­je prze­myśle­nia są pros­te: nie ma człowieka, który by nie umarł. Łącznie z pa­pieżem. Sko­ro jest to nieod­wołal­ne i nieod­wra­cal­ne, to nie ma się cze­go bać. 

cytat dnia z 12 października 2014 roku
zebrał 20 fiszek

[...] i od­kryłem, że nie is­tnieje nic gor­sze­go od poczu­cia, że nasze is­tnienie lub nieis­tnienie nie jest dla ni­kogo ważne, ni­kogo nie in­te­resują nasze prze­myśle­nia na te­mat życia, a świat spo­koj­nie może toczyc się da­lej bez naszej kłopot­li­wej obecności. 

cytat
zebrał 17 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:13shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:12Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:11M44G wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:11Niusza sko­men­to­wał tek­st Nie ro­zumiem słowa ra­sizm [...]

dzisiaj, 13:11shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:11Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:09Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:08Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:08shulag wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:06M44G wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.