Wyszukiwarka: pieniądze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pieniądze — zgromadziliśmy 104 teksty.

Sko­ro ro­bimy tak fan­tastyczne rzeczy
Cze­mu się nie przekłada to na pieniądze? 

kulisy
zebrał 1 fiszkę

Zbiera pieniądze i od­puszcza grzechy
Oni mu więc płacą i już są bez winy
Chla­pie wodą z kra­nu kościel­ne obrazy
mor­derca ich do­tyka i już jest bez skazy
Bo kul­tu­ra Kościoła to być niekulturalnym
Spa­lić wszys­tko praw­dzi­we – to je­go kultura 

kulisy
zebrał 1 fiszkę

[...] prob­lem jest w was wszys­tkich, mężczyz­nach, w męskości, kiedy nie chodzi o zawód, chodzi o wiek, kiedy nie o wiek, o klasę społeczną, kiedy nie o klasę społeczną, to o pieniądze [...]. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Pe­cunia non olet.
Pieniądze nie śmierdzą. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Kto na końcu wyg­ry­wa, bie­rze pieniądze. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Dziew­czy­na jest jak pieniądz - prag­nie się wydać. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Za wszys­tkie pieniądze świata nie można ku­pić czasu. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Pieniądze, które ma­my, są narzędziem wol­ności. Pieniądze, za który­mi się uga­niamy - narzędziem niewoli. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wszystkie
Filtruj wyniki