Wyszukiwarka: pieniądze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: pieniądze — zgromadziliśmy 104 teksty.

Pieniądze, które ma­my, są narzędziem wol­ności. Pieniądze, za który­mi się uga­niamy - narzędziem niewoli. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Pieniądze i wiara to potężne bodźce. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Niem­cy już dokład­nie znają nasz kraj, które­go my ani nie zna­my, ani na­wet myśli­my o je­go zba­daniu. Ile zaś jeszcze bo­gac­tw jest uk­ry­tych przed na­mi, ile jeszcze pier­wszorzędnej war­tości gruntów wy­kupią Niemcy, [...] — czytaj całość »

kulisy
zebrał 2 fiszki

Niekiedy pieniądze, ka­riera, ożywiona działal­ność czy władza to nic in­ne­go jak for­my ucie­czki przed sobą. Spo­soby, by zagłuszyć lęk i niepewność. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Nie żyje się samą miłością, żyje się też za pieniądze. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Sko­ro ro­bimy tak fan­tastyczne rzeczy
Cze­mu się nie przekłada to na pieniądze? 

kulisy
zebrał 1 fiszkę

Zbiera pieniądze i od­puszcza grzechy
Oni mu więc płacą i już są bez winy
Chla­pie wodą z kra­nu kościel­ne obrazy
mor­derca ich do­tyka i już jest bez skazy
Bo kul­tu­ra Kościoła to być niekulturalnym
Spa­lić wszys­tko praw­dzi­we – to je­go kultura 

kulisy
zebrał 1 fiszkę

[...] prob­lem jest w was wszys­tkich, mężczyz­nach, w męskości, kiedy nie chodzi o zawód, chodzi o wiek, kiedy nie o wiek, o klasę społeczną, kiedy nie o klasę społeczną, to o pieniądze [...]. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama