Wyszukiwarka: oczy

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: oczy — zgromadziliśmy 138 tekstów.

Pa­mięta­cie, kiedy by­liście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w baj­ki, marzy­liście o tym, ja­kie będzie wasze życie? Biała su­kien­ka, książę z baj­ki, który za­niesie was do zam­ku na wzgórzu. Leżeliście w no­cy w [...] — czytaj całość »

cytat
zebrał 221 fiszek

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wte­dy — swoje
Smut­ne, zdziwione,
Bar­dzo otworzysz. 

cytat
zebrał 211 fiszek

Są ta­kie oczy, nie poz­na pan po nich, że płakały. Wys­tar­czy je ot­rzeć. A są ta­kie, że płacz długo w nich stoi, na­wet gdy daw­no płakały. 

cytat dnia z 15 grudnia 2012 roku
zebrał 210 fiszek

Gdy ot­worzysz oczy wy­daje ci się już, że widzisz. 

cytat dnia z 28 listopada 2009 roku
zebrał 184 fiszki

Są chwi­le, gdy wo­lałabym mar­twym widzieć cię. Nie mu­siałabym się tobą dzielić, nie. Gdy­bym mogła, scho­wałabym two­je oczy w mo­jej kie­sze­ni, żebyś nie mógł oglądać tych, które są dla nas zagrożeniem. 

cytat
zebrał 145 fiszek

Zam­knij oczy, ale nie umieraj. Masz pra­wo do płaczu. A po­tem wstań i wal­cz o następny dzień. 

cytat
zebrał 142 fiszki

[...] je­go pus­te od ćpa­nia oczy pat­rza głębo­ko w mo­je i sta­ram się w nich od­na­leźć mo­je łzy, ale nic nie widzę. 

cytat
zebrał 122 fiszki

Zro­zum­cie, że język może uk­ryć prawdę, ale oczy - nigdy. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2009 roku
zebrał 116 fiszek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama