Wyszukiwarka: nie zmienię się

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nie zmienię się — zgromadziliśmy 9919 tekstów.

Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości. 

cytat dnia z 1 grudnia 2009 roku
zebrał 893 fiszki

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych pocałunków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy. 

cytat dnia z 22 grudnia 2009 roku
zebrał 575 fiszek

Gdy cię mają wie­szać, pop­roś o szklankę wo­dy. Nig­dy nie wiado­mo, co się wy­darzy, za­nim przyniosą. 

cytat dnia z 25 kwietnia 2009 roku
zebrał 484 fiszki

Od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach. 

cytat dnia z 2 lipca 2010 roku
zebrał 419 fiszek

Nig­dy nie ma się dru­giej okaz­ji, żeby zro­bić pier­wsze wrażenie. 

cytat dnia z 2 stycznia 2010 roku
zebrał 408 fiszek

To nie tak, że boję się um­rzeć. Po pros­tu nie chciałbym być w pob­liżu, kiedy to się stanie. 

cytat dnia z 16 października 2010 roku
zebrał 402 fiszki

Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości. 

cytat
zebrał 394 fiszki

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę. 

cytat dnia z 29 marca 2011 roku
zebrał 391 fiszek

Jeśli chce się być szczęśli­wym, nie wol­no gme­rać w pamięci. 

cytat dnia z 2 stycznia 2011 roku
zebrał 387 fiszek

Przyszłość zaczy­na się dzi­siaj, nie jutro.

The fu­ture star­ts to­day, not to­mor­row. (ang.) 

cytat
zebrał 369 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:00jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:56wdech sko­men­to­wał tek­st Pokochałeś ją taką nieo­szli­fowaną, [...]

dzisiaj, 14:54wdech sko­men­to­wał tek­st dwa słowa

dzisiaj, 14:52wdech sko­men­to­wał tek­st Nigdy bym nie przy­puszczała, [...]

dzisiaj, 14:44wdech sko­men­to­wał tek­st Niektórych to trze­ba kopnąć [...]

dzisiaj, 14:34Rosa Neg­ra sko­men­to­wał tek­st Niektórych to trze­ba kopnąć [...]

dzisiaj, 14:32Rosa Neg­ra wy­powie­dział się w wątku braki...  

dzisiaj, 14:32amel. sko­men­to­wał tek­st wszechbyt bo­ga sta­nowi o [...]

dzisiaj, 14:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st na łóżkach po­lowych na ko­cykach leżą po­zawi­jane [...]

dzisiaj, 14:11Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Mistrzem jest każdy, kto [...]