Wyszukiwarka: nadzieja

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nadzieja — zgromadziliśmy 75 tekstów.

Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. 

cytat dnia z 4 listopada 2009 roku
zebrał 264 fiszki

Nadzieja jest matką głupich, co nie przeszkadza jej być uroczą kochanką odważnych. 

cytat dnia z 17 listopada 2012 roku
zebrał 133 fiszki

Nadzieja jest dob­rym śniada­niem, lecz kiep­ską wieczerzą. 

cytat dnia z 19 czerwca 2010 roku
zebrał 121 fiszek

Miłość to jest to, co po­zos­ta­je, gdy zab­ra­ne zos­tało już wszys­tko. Na­wet nadzieja. 

cytat dnia z 4 kwietnia 2016 roku
zebrał 68 fiszek

Przez­nacze­nie to nie wy­roki opat­rzności, to nie zwo­je za­pisa­ne ręką de­miur­ga, to nie fa­talizm. Przez­nacze­nie to nadzieja. 

cytat dnia z 19 października 2014 roku
zebrał 66 fiszek

Nadzieja po­maga iść nap­rzód; wyt­rwałość - stać, a od­wa­ga - wracać. 

cytat dnia z 20 stycznia 2016 roku
zebrał 65 fiszek

Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia. 

cytat
zebrał 61 fiszek

[...] nadzieja kar­mi, a nie tuczy [...]. 

cytat dnia z 18 kwietnia 2013 roku
zebrał 53 fiszki

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem. 

cytat
zebrał 52 fiszki

Nadzieja matką głupich? Niep­rawda, znam wielu mądrych ludzi. 

cytat dnia z 14 stycznia 2014 roku
zebrał 51 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 18:31back sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 18:07Asysta sko­men­to­wał tek­st osładzać życie

dzisiaj, 17:28krysta sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:26IiIa sko­men­to­wał tek­st pomnik żywych kwiatów

dzisiaj, 17:24IiIa sko­men­to­wał tek­st piękne słowa piękne ges­ty piękne kłam­stwa sztuczny [...]

dzisiaj, 17:23Iภғĭภĭтε βℓค¢қ sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:22sprajtka sko­men­to­wał tek­st mijam się z ja, [...]

dzisiaj, 17:21sprajtka sko­men­to­wał tek­st Brak mi szczęścia, dla­tego [...]

dzisiaj, 17:17IiIa sko­men­to­wał tek­st Z każdą łzą skrap­la [...]

dzisiaj, 17:16MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro nie wy­pada mówić [...]