Wyszukiwarka: nadzieja

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nadzieja — zgromadziliśmy 244 teksty.

Mu­sisz od­na­leźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. 

cytat dnia z 15 listopada 2009 roku
zebrał 393 fiszki

Nieśmiało budziła się we mnie nadzieja, że oto stąpam po wodzie, za­miast w niej tonąć. 

cytat
zebrał 272 fiszki

A niebo znów na głowę spa­da mi. I nadziei co­raz mniej na słońce. 

cytat dnia z 27 stycznia 2010 roku
zebrał 262 fiszki

Sa­mo cze­kanie jest nadzieją. Cze­kam, a więc mam nadzieję. Gorzki smak nadziei. 

cytat dnia z 2 lutego 2010 roku
zebrał 257 fiszek

Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. 

cytat dnia z 4 listopada 2009 roku
zebrał 248 fiszek

Na­wet jeśli nie jest od ra­zu wza­jem­na, miłość zdoła przet­rwać je­dynie wte­dy, jeśli is­tnieje is­kier­ka nadziei - bo­daj naj­mniej­sza - że zdobędziemy z cza­sem ukochaną osobę. A reszta jest czystą fantazją. 

cytat
zebrał 223 fiszki

Pa­mięta­cie, kiedy by­liście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w baj­ki, marzy­liście o tym, ja­kie będzie wasze życie? Biała su­kien­ka, książę z baj­ki, który za­niesie was do zam­ku na wzgórzu. Leżeliście w no­cy w [...] — czytaj całość »

cytat
zebrał 222 fiszki

Marze­nie o czymś niep­rawdo­podob­nym ma swoją nazwę. Na­zywa­my je nadzieją. 

cytat dnia z 1 czerwca 2009 roku
zebrał 199 fiszek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama