Wyszukiwarka: nadzieja

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nadzieja — zgromadziliśmy 244 teksty.

Mu­sisz od­na­leźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. 

cytat dnia z 15 listopada 2009 roku
zebrał 404 fiszki

Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. 

cytat dnia z 4 listopada 2009 roku
zebrał 263 fiszki

Sa­mo cze­kanie jest nadzieją. Cze­kam, a więc mam nadzieję. Gorzki smak nadziei. 

cytat dnia z 2 lutego 2010 roku
zebrał 263 fiszki

Marze­nie o czymś niep­rawdo­podob­nym ma swoją nazwę. Na­zywa­my je nadzieją. 

cytat dnia z 1 czerwca 2009 roku
zebrał 201 fiszek

Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję. 

cytat dnia z 17 czerwca 2010 roku
zebrał 196 fiszek

Pa­miętasz prze­cież, przy­jacielu, te wszys­tkie dni, nadzieję tak wielką, że aż bo­lała, i zwątpienie, które korzys­tało z naj­mniej­sze­go wyczer­pa­nia, żeby przyjść i za­bić nadzieję. 

cytat dnia z 7 listopada 2013 roku
zebrał 165 fiszek

Dopóki od­dycham, mam nadzieję.

Dum spi­ro, spero. 

cytat dnia z 25 października 2014 roku
zebrał 162 fiszki

Każdy wo­jow­nik światła bał się kiedyś podjąć walkę.
Każdy wo­jow­nik światła zdradził i skłamał w przeszłości.
Każdy wo­jow­nik światła ut­ra­cił choć raz wiarę w przyszłość.
Każdy wo­jow­nik światła cier­piał z po­wodu spraw, które nie były [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 146 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Wszystkie
Filtruj wyniki