Wyszukiwarka: muzyka

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mu­zyka — zgromadziliśmy 41 tekstów.

Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety. 

cytat
zebrał 111 fiszek

Co in­ne­go mu­zyka, która wy­wołuje emoc­je, a co in­ne­go emoc­je, które pre­ten­dują do ty­tułu muzyki. 

cytat dnia z 10 września 2013 roku
zebrał 88 fiszek

Gdy słowa już da­rem­ne, myśli da­rem­ne, a wyob­raźni nie chce się już wyob­rażać, jeszcze tyl­ko mu­zyka. Jeszcze tyl­ko mu­zyka na ten świat, na to życie. 

cytat dnia z 15 stycznia 2014 roku
zebrał 71 fiszek

Mu­zyka punk jest wol­na, każde zag­ra­nie na gi­tarze, in­ny chwyt... to już ko­lej­na odmiana. 

cytat
zebrał 62 fiszki

Mu­zyka to naj­lep­sza to­warzyszka dla te­go, kto cier­pi. Jest ochocza i ra­dos­na jak dziec­ko, og­nista i po­wab­na jak młoda dziew­czy­na, dob­ra i mądra jak sta­ry człowiek, który spędził owoc­nie życie. 

cytat
zebrał 35 fiszek

Mu­zyka jest wyższym ob­ja­wieniem niż wszys­tka mądrość i ja­kakol­wiek filozofia. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Ach, mu­zyka. To ma­gia większa od wszys­tkiego, co my tu robimy! 

cytat
zebrał 33 fiszki

Mu­zyka wpływa na intelekt. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Po­lity­ka zmieni się w kicz, miłość w por­nogra­fię, mu­zyka w hałas, sport w pros­ty­tucję, re­ligia w naukę, nauka w wiarę. 

cytat dnia z 21 kwietnia 2015 roku
zebrał 30 fiszek

Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. 

cytat
zebrał 29 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 15:04wdech sko­men­to­wał tek­st Mistrzem jest każdy, kto [...]

dzisiaj, 15:00jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:56wdech sko­men­to­wał tek­st Pokochałeś ją taką nieo­szli­fowaną, [...]

dzisiaj, 14:54wdech sko­men­to­wał tek­st dwa słowa

dzisiaj, 14:52wdech sko­men­to­wał tek­st Nigdy bym nie przy­puszczała, [...]

dzisiaj, 14:44wdech sko­men­to­wał tek­st Niektórych to trze­ba kopnąć [...]

dzisiaj, 14:34Rosa Neg­ra sko­men­to­wał tek­st Niektórych to trze­ba kopnąć [...]

dzisiaj, 14:32Rosa Neg­ra wy­powie­dział się w wątku braki...  

dzisiaj, 14:32amel. sko­men­to­wał tek­st wszechbyt bo­ga sta­nowi o [...]

dzisiaj, 14:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st na łóżkach po­lowych na ko­cykach leżą po­zawi­jane [...]