Wyszukiwarka: milczenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mil­cze­nie — zgromadziliśmy 45 tekstów.

Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę. 

cytat dnia z 8 kwietnia 2012 roku
zebrał 138 fiszek

Mil­cze­nie to nu­da głup­ca i myśl mędrca. 

cytat dnia z 2 grudnia 2010 roku
zebrał 129 fiszek

Jeśli pot­ra­fisz spędzić z kimś pół godzi­ny w zu­pełnym mil­cze­niu i nie czuć przy tym wca­le skrępo­wania, ty i oso­ba ta możecie zos­tać przy­jaciółmi. Jeśli zaś mil­cze­nie będzie wam ciążyło, jes­teście so­bie ob­cy i nie war­to na­wet sta­rać się o zadzie­rzgnięcie przyjaźni. 

cytat dnia z 20 marca 2014 roku
zebrał 98 fiszek

Mil­cze­nie - przy­jaciel, który nig­dy nie zdradza. 

cytat dnia z 11 lutego 2015 roku
zebrał 98 fiszek

Mil­cze­nie spra­wia, że na­wet głup­cy przez chwilę zdają się mędrcami. 

cytat
zebrał 92 fiszki

Mówienie jest rzeczą głupców, mil­cze­nie – tchórzy, a słucha­nie rzeczą mędrców. 

cytat dnia z 3 stycznia 2013 roku
zebrał 77 fiszek

Mil­cze­nie to tek­st, który niez­wykle łat­wo jest błędnie zinterpretować. 

cytat dnia z 25 lipca 2013 roku
zebrał 69 fiszek

Na końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów, ale mil­cze­nie naszych przyjaciół. 

cytat dnia z 14 listopada 2011 roku
zebrał 65 fiszek

O naj­lep­szym to­warzys­twie mówi się, że roz­mo­wa w nim pou­cza, a mil­cze­nie kształci. 

cytat dnia z 23 listopada 2013 roku
zebrał 58 fiszek

Mil­cze­nie - to jeszcze nie cisza. 

cytat
zebrał 36 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 13:38fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 13:18nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 13:16fyrfle wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 13:002010 sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie myślałam, że [...]

dzisiaj, 12:58Outside i Non­sza­lan­cja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st Niedość, że dość

dzisiaj, 12:53sprajtka sko­men­to­wał tek­st Na szczęście są góry...  

dzisiaj, 12:50Starlight. sko­men­to­wał tek­st Człowiek, to fas­cy­nująca is­to­ta, [...]

dzisiaj, 12:47Starlight. sko­men­to­wał tek­st Być po­nad­to co nas [...]

dzisiaj, 12:45Starlight. sko­men­to­wał tek­st placebo.