Wyszukiwarka: milczenie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: mil­cze­nie — zgromadziliśmy 146 tekstów.

To, że mil­czę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. 

cytat dnia z 15 stycznia 2010 roku
zebrał 563 fiszki

Na­wet w je­go mil­cze­niu były błędy językowe.

The­re we­re gram­ma­tical er­rors even in his si­len­ce. (ang.) 

cytat dnia z 13 lipca 2010 roku
zebrał 399 fiszek

Kto kocha nap­rawdę, kocha w mil­cze­niu, uczyn­kiem, a nie słowami. 

cytat dnia z 5 lipca 2011 roku
zebrał 293 fiszki

Naj­bar­dziej bra­kowało mi two­jego milczenia. 

cytat dnia z 25 kwietnia 2012 roku
zebrał 248 fiszek

Pot­rze­ba dwóch lat, aby nau­czyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nau­czyć się milczeć. 

cytat dnia z 29 sierpnia 2010 roku
zebrał 171 fiszek

Im więcej się wie, tym częściej się milczy. 

cytat dnia z 8 czerwca 2011 roku
zebrał 151 fiszek

Mówił trochę w każdym euro­pej­skim języ­ku, i w każdym języ­ku naj­chętniej milczał. 

cytat dnia z 8 maja 2010 roku
zebrał 145 fiszek

Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę. 

cytat dnia z 8 kwietnia 2012 roku
zebrał 138 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wszystkie
Filtruj wyniki