Wyszukiwarka: miłość matki

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: miłość mat­ki — zgromadziliśmy 3 teksty.

- Mat­ka kar­miła mnie opo­wieściami o ideal­nej miłości, a wiara w ideały to ciężkie ka­lec­two.
- Dlaczego?
- Bo wówczas bar­dzo wy­soko us­ta­wiasz poprzeczkę. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Piję, bo piję. Piję, bo lu­bię. Piję, bo się boję. Piję, bo jes­tem ob­ciążony ge­netycznie. Wszys­cy moim przod­ko­wie pi­li. Pi­li moi pradziado­wie i dziado­wie, pił mój oj­ciec i piła mo­ja mat­ka. Nie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 10 fiszek

Naj­większa jest miłość mat­ki, dru­ga – psa, trze­cia – kochanki. 

cytat dnia z 26 maja 2012 roku
zebrał 3 fiszki
Wszystkie
Filtruj wyniki