Wyszukiwarka: losy ludzkie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: lo­sy ludzkie — zgromadziliśmy 2 teksty.

Anioły mają wpływ na ludzkie lo­sy.Czy człowiek może przyjąć rolę aniola i zmienić przeznaczenie? 

cytat
zebrał 12 fiszek

Nauka nie jest tra­dycją, jest uporządko­wanym używa­niem do­wodów z rzeczy­wis­te­go świata do wy­ciąga­nia wniosków o rzeczy­wis­tym świecie — w znacze­niu rzeczy­wis­te­go wszechświata, który jest — słowa­mi Car­la Sa­gana — wszys­tkim co jest, [...] — czytaj całość »

cytat
Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama