Wyszukiwarka: kłamstwo

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kłam­stwo — zgromadziliśmy 110 tekstów.

Kłam­stwo nie sta­je się prawdą tyl­ko dla­tego, że wie­rzy w nie więcej osób. 

cytat dnia z 19 czerwca 2011 roku
zebrał 318 fiszek

Nie kłam­stwa, lecz praw­da za­bija nadzieję. 

cytat dnia z 17 czerwca 2010 roku
zebrał 196 fiszek

Właści­wie, to dob­re słowo. Ta­ka przyk­rywka do wszys­tkiego, cze­go nie chce­my po­wie­dzieć. Właści­wie dob­rze, to znaczy, nie, nie dob­rze, ale pra­wie źle, ale po co ci o tym mówić. Właści­wie zdro­wa, to [...] — czytaj całość

cytat dnia z 8 sierpnia 2010 roku
zebrał 191 fiszek

Kłam­stwa tak gład­ko przechodzą przez us­ta, jak­by nie bo­lały, a bolą. 

cytat dnia z 12 grudnia 2015 roku
zebrał 130 fiszek

Pół praw­dy to całe kłamstwo. 

cytat dnia z 16 czerwca 2010 roku
zebrał 125 fiszek

Kłam­stwo zdąży obiec pół świata, za­nim praw­da włoży buty.
A lie can be hal­fway round the wor­ld be­fore the truth has got its boots on. (ang.) 

cytat dnia z 11 lutego 2009 roku
zebrał 99 fiszek

His­to­ria to uz­godniony zes­taw kłamstw. 

cytat dnia z 24 marca 2011 roku
zebrał 95 fiszek

Kiedy ktoś us­ta­mi wy­powiada kłam­stwa, często prawdę mówi oczami. 

cytat dnia z 7 września 2013 roku
zebrał 89 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wszystkie
Filtruj wyniki