Wyszukiwarka: kłamstwo

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: kłam­stwo — zgromadziliśmy 110 tekstów.

Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?

Co jest prawdą? Czym jest prawda? 

cytat
zebrał 85 fiszek

Kłam­stwo nie różni się niczym od praw­dy, prócz te­go, że nią nie jest. 

cytat dnia z 20 marca 2009 roku
zebrał 84 fiszki

Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość. 

cytat dnia z 11 marca 2015 roku
zebrał 81 fiszek

Praw­da w oczy ko­le, a więc kłam­stwo wolę. 

cytat
zebrał 77 fiszek

Piękne kłam­stwo? Uwa­ga! To już twórczość. 

cytat
zebrał 74 fiszki

Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. 

cytat dnia z 22 sierpnia 2010 roku
zebrał 69 fiszek

Człowieka, kto­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jaca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki, czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest. 

cytat dnia z 3 października 2013 roku
zebrał 69 fiszek

Dob­re kłam­stwo jest jak ma­giczne zaklęcie. 

cytat
zebrał 66 fiszek

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wszystkie
Filtruj wyniki