Wyszukiwarka: jest źle

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jest źle — zgromadziliśmy 4871 tekstów.

Miłość jest jak narkotyk. 

cytat dnia z 13 września 2009 roku
zebrał 695 fiszek

Jeśli ktoś jest od­mien­ny, to jest ska­zany na samotność. 

cytat dnia z 12 maja 2010 roku
zebrał 364 fiszki

Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może. 

cytat dnia z 29 grudnia 2009 roku
zebrał 333 fiszki

Wśród ludzi jest się także samotnym. 

cytat
zebrał 276 fiszek

Przy­naj­mniej słońce jest zaw­sze za darmo... 

cytat dnia z 24 czerwca 2010 roku
zebrał 215 fiszek

Zaw­sze trze­ba działać. Źle czy dob­rze, okaże się później. Żałuje się wyłącznie bez­czyn­ności, niez­de­cydo­wania, wa­hania. Czynów i de­cyz­ji, choć niekiedy przy­noszą smu­tek i żal, nie żałuje się. 

cytat dnia z 20 sierpnia 2013 roku
zebrał 210 fiszek

Tyl­ko życie poświęco­ne in­nym war­te jest przeżycia. 

cytat dnia z 14 stycznia 2015 roku
zebrał 207 fiszek

Człowiek może postąpić dziesięć ra­zy źle, po­tem raz dob­rze i ludzie z pow­ro­tem przyj­mują go do swoich serc. Ale jeśli postąpi od­wrot­nie: dziesięć ra­zy dob­rze, a po­tem raz źle, nikt już więcej mu nie zaufa. 

cytat dnia z 7 stycznia 2012 roku
zebrał 201 fiszek

Żyłem, to wszys­tko. Źle czy dob­rze, ale nie ode mnie to już za­leżało. Bo nie zaw­sze się żyje, jak by człowiek chciał, tyl­ko jak się musi. 

cytat dnia z 22 lipca 2010 roku
zebrał 192 fiszki

Właści­wie, to dob­re słowo. Ta­ka przyk­rywka do wszys­tkiego, cze­go nie chce­my po­wie­dzieć. Właści­wie dob­rze, to znaczy, nie, nie dob­rze, ale pra­wie źle, ale po co ci o tym mówić. Właści­wie zdro­wa, to [...] — czytaj całość

cytat dnia z 8 sierpnia 2010 roku
zebrał 191 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:18PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 12:13Papużka sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą blon­dynkę roz­poznasz po [...]

dzisiaj, 12:04Irracja sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 11:36M44G sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 11:29M44G sko­men­to­wał tek­st zdenerwowanytrenerwrzeszczynamłodegolekkoatletętrenującegotrójskok: - il­erazymamcipowtarzać­,żetrójskokiodleg­ośćszesnastumetr­wmaszpokonaćtrzema­skokami,aniejednym?!

dzisiaj, 11:14aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Abstrakcja, to różni­ca między [...]

dzisiaj, 10:46shulag sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 10:35shulag sko­men­to­wał tek­st Kompleks czy me­galo­mania

dzisiaj, 10:34Cykam sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...  

dzisiaj, 10:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Strach gu­bi...