Wyszukiwarka: jest źle

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jest źle — zgromadziliśmy 27 tekstów.

Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może. 

cytat dnia z 29 grudnia 2009 roku
zebrał 330 fiszek

Właści­wie, to dob­re słowo. Ta­ka przyk­rywka do wszys­tkiego, cze­go nie chce­my po­wie­dzieć. Właści­wie dob­rze, to znaczy, nie, nie dob­rze, ale pra­wie źle, ale po co ci o tym mówić. Właści­wie zdro­wa, to [...] — czytaj całość »

cytat dnia z 8 sierpnia 2010 roku
zebrał 186 fiszek

Jest ci źle? Nie po­wiem ci: hej, uśmie­chnij się, daj spokój, nie war­to płakać. Płacz ile chcesz, po­myśl tyl­ko, czy warto. 

cytat
zebrał 185 fiszek

Cza­sami jest tak źle, że można al­bo się śmiać, al­bo oszaleć. 

cytat
zebrał 167 fiszek

Nie jest źle się cza­sem za­durzyć. To dob­ra za­bawa, uroz­maice­nie, przypływ ad­re­nali­ny. Miłość na­tomiast to coś zu­pełnie in­ne­go. Za miłość war­to zapłacić każdą cenę i nie na­leży jej roz­mieniać na drobne. 

cytat
zebrał 38 fiszek

W kla­sy gra się małym ka­myczkiem, który na­leży po­pychać czub­kiem bu­ta. Ele­men­ty gry: chod­nik, ka­myczek, but i piękny ry­sunek kredą, naj­chętniej ko­lorową. Na górze jest Niebo, na do­le jest Ziemia, trud­no jest [...] — czytaj całość »

cytat dnia z 4 sierpnia 2012 roku
zebrał 32 fiszki

Gdy sprze­daje się zbyt mało płyt, jest się ni­kim, gdy sprze­daje się ich więcej, to też źle, bo pre­ten­du­je się wte­dy do miana ko­mer­cyjnej szma­ty, która wciśnięta między Ich Tro­je i Stachur­skiego ma czer­wienić się ze wstydu. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Ilu ludzi troszczy się o was tak nap­rawdę? I nie chodzi mi o tych, z który­mi miło jest prze­bywać, a także nie o tych, których kocha­cie i którym wie­rzy­cie. Ale ludzi, którzy [...] — czytaj całość »

cytat
zebrał 18 fiszek

1 2 3 4

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama