Wyszukiwarka: jan paweł

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jan pa­weł — zgromadziliśmy 1 tekst.

Pa­pież Jan Pa­weł II stworzył więcej świętych niż wszys­cy je­go pop­rzed­ni­cy przez os­tatnie siedem stu­leci ra­zem wzięci, szczególną sym­pa­tię żywił zaś do Dziewi­cy Ma­ryi. Je­go po­liteis­tyczne ciągot­ki ujaw­niły się w dra­matycznych okolicznościach. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek
Wszystkie
Filtruj wyniki