Wyszukiwarka: jan paweł

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: jan pa­weł — zgromadziliśmy 3 teksty.

Gdy będziesz pożyczał ludziom z ciężkim tru­dem przez ciebie zap­ra­cowa­ne pieniądze, al­bo gdy je na­wet dasz, po­wiedzą o to­bie - skąd ona ma taką forsę, ja­ki skne­ra, zbiera i zbiera a z [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 34 fiszki

Pa­pież Jan Pa­weł II stworzył więcej świętych niż wszys­cy je­go pop­rzed­ni­cy przez os­tatnie siedem stu­leci ra­zem wzięci, szczególną sym­pa­tię żywił zaś do Dziewi­cy Ma­ryi. Je­go po­liteis­tyczne ciągot­ki ujaw­niły się w dra­matycznych okolicznościach. [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 13 fiszek

Jan ukląkł koło star­ca i zwrócił się do Bo­ga Dob­ro­ci. Przy­wykł mówić do Niego włas­ny­mi słowa­mi, nie używać for­mułek, których młod­szy kapłan uczył wyb­ra­ne wios­ko­we dzieci, tak że re­cyto­wały je na pa­mięć. Jan wie­rzył, że Bóg wo­li, gdy roz­ma­wia się z Nim włas­ny­mi słowa­mi, na­wet gdy są mniej piękne i gład­kie niż go­towe formuły. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 11:59jantar wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 11:42Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st udawana es­te­tyka znużony pół godzin­nym mi­zianiem [...]

dzisiaj, 11:33Badylek sko­men­to­wał tek­st udawana es­te­tyka znużony pół godzin­nym mi­zianiem [...]

dzisiaj, 11:33Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st udawana es­te­tyka znużony pół godzin­nym mi­zianiem [...]

dzisiaj, 11:31Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 11:28Cris sko­men­to­wał tek­st ''kwiecień ple­cień bo przep­la­ta [...]

dzisiaj, 11:27truman wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 11:24dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nie to, że sr*m [...]

dzisiaj, 11:22Starlight. sko­men­to­wał tek­st udawana es­te­tyka znużony pół godzin­nym mi­zianiem [...]

dzisiaj, 11:18Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.