Wyszukiwarka: dziękuję

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dziękuję — zgromadziliśmy 9 tekstów.

Dziękuję za tra­gedię. Pot­rze­buję te­go dla swo­jej sztuki. 

cytat
zebrał 56 fiszek

Uwa­ga, człowiek! Dziękuję, pójdę inną drogą. 

cytat dnia z 2 grudnia 2012 roku
zebrał 54 fiszki

Dziękuję niebu, że we wszys­tkich swoich in­styn­ktach po­zos­tałem Polakiem. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Mogę być damą. Ale at­ry­butem mężczyz­ny, do­dat­kiem do niego? Nie, dziękuję. Nie będę niczyją oz­dobą, nie będę czyimś złot­kiem, skar­bem, słoneczkiem. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Wit­ka­cy, niedo­ceniany, zag­matwa­ny, roz­da­wał na rautach wi­zytówki zse skrótem D.U.P.A..

Skrót oznaczał:

Dziękuję
Uprzejmie
Przyjdę
Akuratnie 

cytat
zebrał 7 fiszek

Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Wit­ka­cy słynął z poczu­cia hu­moru. Wyt­wornym gościom roz­da­wał wi­zytówki z na­pisem D.U.P.A., skrót oz­naczał: Dziękuję up­rzej­mie, przyjdę akuratnie. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Miłość jest wte­dy piękna, kiedy ma wdzięki mo­tyla, ale gdy po długim le­tar­gu obudzi się tyg­rys, dziękuję za za­bawę!..
Co in­ne­go człowiek z dob­rym ape­tytem, a co in­ne­go ten, które­mu głód skręca wnętrzności!... 

cytat
zebrał 3 fiszki

Pięć ty­sięcy osób mod­liło się za mnie pod­czas wiel­ka­noc­nej mszy w no­wojor­skiej ka­ted­rze św. Ja­na Bos­kiego, w naj­większym kościele chrześci­jańskim. Hin­duski kapłan opi­sał mi długie mod­li­tew­ne czu­wanie w mo­jej in­ten­cji u brzegów [...] — czytaj całość

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 23:10Cris sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 23:08JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 22:46M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:45Naja wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 22:40karykaturalna sko­men­to­wał tek­st pierwsze sma­ki próby tra­cimy liczby i rachun­ki za­pomi­namy [...]

dzisiaj, 22:38lazurowa sko­men­to­wał tek­st ...i wśród ludzi są [...]

dzisiaj, 22:36jantar wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:36sprajtka sko­men­to­wał tek­st Żyjemy w świecie, w [...]

dzisiaj, 22:36Naja wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 22:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi