Wyszukiwarka: dobranoc

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dob­ra­noc — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Pow­tarzając dob­ra­noc, nie dałbym ci zasnąć. 

cytat dnia z 10 listopada 2010 roku
zebrał 248 fiszek

Dzień dob­ry, a gdy­byśmy się nie spot­ka­li: dob­ry wieczór i dobranoc. 

cytat dnia z 13 czerwca 2009 roku
zebrał 84 fiszki

Dob­ra­noc, lu­by! jeszcze raz dobranoc!
Smu­tek roz­sta­nia tak bar­dzo jest miły,
Że by dob­ra­noc wciąż us­ta mówiły. 

cytat
zebrał 78 fiszek

Pękło szlachet­ne ser­ce. Dob­ra­noc, mój książę.
Zaśnij przy śpiewie aniołów. 

cytat
zebrał 19 fiszek

A po­nieważ ra­zem z każdym zacho­dem słońca gi­nie ja­kaś sta­ra praw­da, a z każdym je­go wscho­dem rodzi się no­wa, po­nieważ każda noc gwiaździs­ta roz­rzu­ca po niebie na­siona przyszłych tęsknot i marzeń, ponieważ [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 17 fiszek

Mógłbym tak pleść bez końca
z poetyc­kiego nawyku...
Dob­ra­noc. Ad­res ojca:
Ale­ja Róż i Słowików. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 09:55Cris sko­men­to­wał tek­st Ach przy­jem­nie kiedy zam­knięty­mi [...]

dzisiaj, 09:54Cris sko­men­to­wał tek­st ''kwiecień ple­cień bo przep­la­ta [...]

dzisiaj, 09:44bycjakplynacarzeka sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 09:28onejka sko­men­to­wał tek­st nawet gdy spiszesz się [...]

dzisiaj, 09:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Może właśniew tym rzecz? [...]

dzisiaj, 09:20Papużka sko­men­to­wał tek­st pisani

dzisiaj, 09:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st na łóżkach po­lowych na ko­cykach leżą po­zawi­jane [...]

dzisiaj, 08:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­szez te­go sa­mego [...]

dzisiaj, 08:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st ...