Wyszukiwarka: czas

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: czas — zgromadziliśmy 284 teksty.

Zagłusza­nie bólu na ja­kiś czas spra­wia, że pow­ra­ca ze zdwo­joną siłą. 

cytat dnia z 1 sierpnia 2010 roku
zebrał 350 fiszek

Jeżeli kochasz, czas zaw­sze od­naj­dziesz, nie mając na­wet ani jed­nej chwili. 

cytat dnia z 21 listopada 2012 roku
zebrał 300 fiszek

Początek miłości to czas uda­wania, że wszys­tko, co ludzkie, jest nam obce. 

cytat dnia z 8 listopada 2011 roku
zebrał 265 fiszek

Nig­dy nie re­zyg­nuj z ce­lu tyl­ko dla­tego, że osiągnięcie go wy­maga cza­su. Czas i tak upłynie. 

cytat dnia z 22 listopada 2010 roku
zebrał 255 fiszek

Chcę trochę cza­su, bo czas leczy rany. 

cytat dnia z 10 lutego 2010 roku
zebrał 249 fiszek

Nad­chodzi czas, kiedy będzie trze­ba wyb­rać między tym co dob­re, a tym co łatwe. 

cytat dnia z 5 lipca 2013 roku
zebrał 218 fiszek

In­te­ligen­tni ludzie są często zmusza­ni do pi­cia, by bez­kon­flik­to­wo spędzać czas z idiotami. 

cytat dnia z 1 marca 2010 roku
zebrał 205 fiszek

Nie pójdę do pia­chu, gdy ktoś mi po­wie: czas umierać brachu. Nie dam się uśpić śmier­ci słowom, pójdę do gro­bu z pod­niesioną głową. 

cytat dnia z 16 lutego 2010 roku
zebrał 201 fiszek

Właści­wie, to dob­re słowo. Ta­ka przyk­rywka do wszys­tkiego, cze­go nie chce­my po­wie­dzieć. Właści­wie dob­rze, to znaczy, nie, nie dob­rze, ale pra­wie źle, ale po co ci o tym mówić. Właści­wie zdro­wa, to [...] — czytaj całość

cytat dnia z 8 sierpnia 2010 roku
zebrał 191 fiszek

Nie bądź pew­ny, że masz czas bo pew­ność niepewna. 

cytat dnia z 18 sierpnia 2011 roku
zebrał 172 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:19karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Jestem v2 

dzisiaj, 02:17karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Nieistotność

dzisiaj, 02:09Cris sko­men­to­wał tek­st Otworzyłem niez­na­ne mi drzwi [...]

dzisiaj, 02:03Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 02:02Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 02:01Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:46Thé vert sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 00:45Thé vert sko­men­to­wał tek­st * elik­sir

dzisiaj, 00:42krysta sko­men­to­wał tek­st * elik­sir

dzisiaj, 00:14karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Głupota to cecha, która [...]