Wyszukiwarka: chamstwo

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cham­stwo — zgromadziliśmy 2 teksty.

Codzien­nie jes­teś sprze­dawa­ny za miskę socze­wicy. Codzien­nie jes­teś zdradza­ny za 30 sreb­rników. Codzien­nie na­poty­kasz mnóstwo nietaktów, niede­likat­ności, in­te­resow­ności, ma­nipu­lowa­nia twoją osobą, nie mówiąc już o ata­kach bru­tal­ności, cham­stwa, nieuczciwości.
Naucz się mówić: nieważne. [...] — czytaj całość »

cytat dnia z 23 czerwca 2009 roku
zebrał 54 fiszki

W niczym się tak cham­stwo ludzkie nie wy­jawia jak w uśmiechu 

cytat
zebrał 29 fiszek
Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama