Wyszukiwarka: chamstwo

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: cham­stwo — zgromadziliśmy 2 teksty.

Codzien­nie jes­teś sprze­dawa­ny za miskę socze­wicy. Codzien­nie jes­teś zdradza­ny za 30 sreb­rników. Codzien­nie na­poty­kasz mnóstwo nietaktów, niede­likat­ności, in­te­resow­ności, ma­nipu­lowa­nia twoją osobą, nie mówiąc już o ata­kach bru­tal­ności, cham­stwa, nieuczciwości.
Naucz się mówić: nieważne. [...] — czytaj całość

cytat dnia z 23 czerwca 2009 roku
zebrał 54 fiszki

W niczym się tak cham­stwo ludzkie nie wy­jawia jak w uśmiechu 

cytat
zebrał 30 fiszek
Wszystkie
Filtruj wyniki