Wyszukiwarka: życie jest jak

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: życie jest jak — zgromadziliśmy 6349 tekstów.

Miłość jest jak narkotyk. 

cytat dnia z 13 września 2009 roku
zebrał 695 fiszek

Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć. 

cytat dnia z 6 grudnia 2009 roku
zebrał 694 fiszki

Je­den po­całunek mężczyz­ny może złamać całe życie kobiety. 

cytat dnia z 25 stycznia 2010 roku
zebrał 541 fiszek

O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słod­ka i ma kształt. Spróbuj zde­finiować kształt gruszki. 

cytat dnia z 26 czerwca 2010 roku
zebrał 481 fiszek

Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy. 

cytat dnia z 2 lutego 2009 roku
zebrał 463 fiszki

Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cho­lera jasna. 

cytat dnia z 30 kwietnia 2010 roku
zebrał 456 fiszek

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro? 

cytat dnia z 26 maja 2009 roku
zebrał 400 fiszek

Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego. 

cytat dnia z 12 kwietnia 2010 roku
zebrał 387 fiszek

Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie. 

cytat
zebrał 367 fiszek

Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie [...]. 

cytat dnia z 30 grudnia 2009 roku
zebrał 340 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 12:02Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st Polsko - zaw­sze Cię [...]

dzisiaj, 11:59jantar wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 11:42Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st udawana es­te­tyka znużony pół godzin­nym mi­zianiem [...]

dzisiaj, 11:33Badylek sko­men­to­wał tek­st udawana es­te­tyka znużony pół godzin­nym mi­zianiem [...]

dzisiaj, 11:33Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st udawana es­te­tyka znużony pół godzin­nym mi­zianiem [...]

dzisiaj, 11:31Cris wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 11:28Cris sko­men­to­wał tek­st ''kwiecień ple­cień bo przep­la­ta [...]

dzisiaj, 11:27truman wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 11:24dark smurf sko­men­to­wał tek­st Nie to, że sr*m [...]

dzisiaj, 11:22Starlight. sko­men­to­wał tek­st udawana es­te­tyka znużony pół godzin­nym mi­zianiem [...]