Wyszukiwarka: żałować

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: żałować — zgromadziliśmy 7 tekstów.

Kochać i tra­cić, pragnąć i żałować;

Pa­dać bo­leśnie i znów się podnosić.

Krzyczeć tęskno­cie: PRECZ! i błagać: PRO­WADŹ! -
Oto jest życie: nic a jakże dosyć... 

cytat
zebrał 83 fiszki

Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. 

cytat dnia z 11 sierpnia 2014 roku
zebrał 32 fiszki

Le­piej grzeszyć i żałować. Niż żałować, że się nie grzeszyło. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Późno mądrość przychodzi

Cze­go pragnąć się godzi.

Ale próżno żałować

Cze­go nie szło zachować. 

cytat
zebrał 20 fiszek

Le­piej po­kuto­wać za to, cze­go się użyło, aniżeli żałować te­go, cze­go się nie zaznało. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Człowiek praw­dzi­wie re­ligij­ny nie po­winien żałować swej przeszłości - ona była wa­run­kiem je­go powołania. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Le­piej żałować, że na przyjęciu nie po­wie­dzieliśmy żad­ne­go dow­ci­pu, niż żałować, że powiedzieliśmy. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st Za coś to można [...]

dzisiaj, 21:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 21:34M44G sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:33Cris sko­men­to­wał tek­st choć gorzka by­wa owoc­na kry­tyka [...]

dzisiaj, 21:33Niusza sko­men­to­wał tek­st Rozmowa po­win­na opierać się [...]

dzisiaj, 21:32jantar sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:32Rosa Neg­ra sko­men­to­wał tek­st Za coś to można [...]

dzisiaj, 21:32M44G sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:31M44G sko­men­to­wał tek­st ΑΩ

dzisiaj, 21:29LiaMort sko­men­to­wał tek­st Nie do siebie piją, [...]