Wyszukiwarka: świetle

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: świet­le — zgromadziliśmy 125 tekstów.

Na­wet jeśli niebo zmęczyło się błęki­tem, nie trać nig­dy światła nadziei. 

cytat dnia z 6 lutego 2009 roku
zebrał 83 fiszki

Wpat­ruj się w niebo i śpiewaj z ra­dości, gdyż słońce otu­la cię ciepłem i op­ro­mienia światłem - za darmo. 

cytat dnia z 25 czerwca 2013 roku
zebrał 81 fiszek

Bądź dla siebie la­tar­nią, która oświet­la twą drogę i nie poszu­kuj światła po­za sobą. 

cytat dnia z 16 marca 2012 roku
zebrał 77 fiszek

Uśmie­cham się do ciebie. Czym jest uśmiech? Światłem przez gwiazdę posłanym gwieździe. Za­pachem który tra­wy wiąże w brzęczącą łąkę. Łagod­ny ko­lor ziele­ni ko­lor moich oczu wplątał się w two­je pal­ce. Trzy­masz w ręce roz­szep­ta­ne ciało łąki. Tra­wa cier­pkim wąskim kształtem opo­wiada o moich oczach pat­rzących nies­kończe­nie. Uśmie­chasz się do mnie. 

cytat
zebrał 73 fiszki

Nap­rawdę zaw­sze sta­rała się pat­rzeć w stronę światła. Ale im dłużej człowiek wpat­ru­je się w jas­ność, tym moc­niej go wy­pala, aż wreszcie nad­chodzi po­kusa, aby się od­wrócić i zo­baczyć, jak długi, gęsty, moc­ny i ciem­ny sta­je się ciągnący z tyłu cień. 

cytat
zebrał 67 fiszek

Dob­rze, że noc­ne spra­wy nie wychodzą na światło dzienne. 

cytat
zebrał 65 fiszek

Niekiedy budziłem się o dru­giej, trze­ciej w no­cy i nie mogłem zasnąć. Wsta­wałem z łóżka, szedłem do kuchni i na­lewałem so­bie whis­ky. Ze szkla­neczką w ręku wpat­ry­wałem się w ciem­ny cmen­tarz po [...] — czytaj całość

cytat dnia z 17 stycznia 2012 roku
zebrał 65 fiszek

Światło praw­dy spa­da na nas z bez­li­tosną szcze­rością, w świet­le praw­dy oboj­gu nam diabel­sko nie do twarzy. 

cytat dnia z 4 października 2013 roku
zebrał 64 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wszystkie
Filtruj wyniki