Wyszukiwarka: świetle

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: świet­le — zgromadziliśmy 11 tekstów.

Gdy­by na tym świecie pa­nowała spra­wied­li­wość, wszys­cy dos­ta­wali­byśmy o wiele więcej man­datów od po­lic­ji – za przechodze­nie przez ulicę na czer­wo­nym świet­le, za zbyt szybką jazdę sa­mocho­dem, za zaśmieca­nie traw­ników. Żąda­my spra­wied­li­wości tyl­ko wte­dy, kiedy nam się opłaca, a zaz­wyczaj tak nie jest. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 16:50PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 16:48PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Z Pa­ladi­nym sie całowa­nam. [...] 

dzisiaj, 16:48.Rodia sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 16:47PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Wszyscyśmy tym, czym po [...]

dzisiaj, 16:34Niusza sko­men­to­wał tek­st mijam się z ja, [...]

dzisiaj, 16:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­na myśl to [...]

dzisiaj, 16:12Niusza sko­men­to­wał tek­st ****** *** ...miłe słowa tra­fiają [...]

dzisiaj, 16:08amel. sko­men­to­wał tek­st Czasem jed­na myśl to [...]