Wyszukiwarka: ładne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ład­ne — zgromadziliśmy 39 tekstów.

Mężczyźni wolą ko­biety ład­ne niż mądre, po­nieważ łat­wiej im przychodzi pat­rze­nie niż myślenie. 

cytat dnia z 15 października 2011 roku
zebrał 372 fiszki

Za mądra dla głupich

A dla mądrych zbyt głupia

Zbyt ład­na dla brzydkich

A dla ład­nych za brzydka

Za gru­ba dla chudych

A dla gru­bych za chuda 

cytat
zebrał 325 fiszek

Od­wra­ca się do mnie z uśmie­chem. Jak on się ład­nie uśmie­cha: pros­to w mo­je serce. 

cytat
zebrał 222 fiszki

Poeta to ta­ki, co umie w ład­ny sposób być nieszczęśliwy. 

cytat dnia z 26 kwietnia 2012 roku
zebrał 123 fiszki

Os­trożnie, Shel­don - przer­wał mu z uśmie­chem wy­soki elf. - Nie drwij z cudzej re­ligii, ani to ład­ne, ani grzeczne, ani... bezpieczne. 

cytat dnia z 28 stycznia 2014 roku
zebrał 101 fiszek

- Pot­rze­buję dla mo­jej bal­la­dy ty­tułu. Ład­ne­go tytułu.

- Może Kra­niec świata?

- Ba­nal­ne. [...] Niech po­myślę. Tam, gdzie... Cho­lera. Tam, gdzie...

- Dob­ra­noc - po­wie­dział diabeł. 

cytat
zebrał 75 fiszek

Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne. 

cytat
zebrał 55 fiszek

Nie dziw się jeżeli jut­ro spad­nie porządny grad, roz­sza­leje się za­mieć i licho wie co. To, że dziś jest ład­nie, jeszcze nic nie znaczy. To jest za­led­wie ja­kiś ślad pogody. 

cytat
zebrał 50 fiszek

1 2 3 4 5

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wszystkie
Filtruj wyniki
Reklama