Wyszukiwarka: ładne

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ład­ne — zgromadziliśmy 39 tekstów.

Mężczyźni wolą ko­biety ład­ne niż mądre, po­nieważ łat­wiej im przychodzi pat­rze­nie niż myślenie. 

cytat dnia z 15 października 2011 roku
zebrał 382 fiszki

Poeta to ta­ki, co umie w ład­ny sposób być nieszczęśliwy. 

cytat dnia z 26 kwietnia 2012 roku
zebrał 136 fiszek

Os­trożnie, Shel­don - przer­wał mu z uśmie­chem wy­soki elf. - Nie drwij z cudzej re­ligii, ani to ład­ne, ani grzeczne, ani... bezpieczne. 

cytat dnia z 28 stycznia 2014 roku
zebrał 104 fiszki

Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne. 

cytat
zebrał 56 fiszek

Sha­ni uśmie­chnęła się jeszcze śliczniej, a Jas­kier zno­wu nab­rał ocho­ty, by wreszcie ułożyć bal­ladę o dziew­czętach ta­kich jak ona – niez­byt ład­nych, a pięknych, ta­kich, które śniły się po no­cach, pod­czas gdy te kla­sycznie urodzi­we za­pomi­nało się po pięciu minutach. 

cytat
zebrał 52 fiszki

Poez­ja kłamie, choć ład­nie to czyni. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Boże, bądź śle­py i głuchy, idę do ład­nej dziewuchy! 

cytat
zebrał 24 fiszki

I oto jest te­mat: mężczyźni! Ach, jeszcze raz można o tym pomówić do sy­ta! Wys­tar­czy młody, ład­ny bu­ziak, żeby opuścić żonę, z którą przeżyło się dwadzieścia lat, żeby opuścić do­ras­tające dzieci. Mężczyzna! [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 24 fiszki

Następna strona 1 2 3 4 5

Wszystkie
Filtruj wyniki