Wyszukiwarka: zamek

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: za­mek — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Miłość nie umiera.
Ona tylko
zmienia zamki. 

aforyzm dnia z 28 kwietnia 2015 roku
zebrał 230 fiszek • 28 listopada 2011, 19:24

Szczęście gniecie się z ludźmi w cias­nej cha­cie, pus­te zam­ki omi­ja z daleka. 

aforyzm dnia z 20 lutego 2013 roku
zebrał 204 fiszki • 26 lutego 2011, 18:33

Ile ra­zy znajdę klucz do szczęścia, ja­kiś du­pek wy­mienia zamek. 

aforyzm dnia z 14 marca 2009 roku
zebrał 163 fiszki

Nie war­to trwo­nić swo­jej uwa­gi na wznosze­nie wokół siebie zamków z piasku... 

aforyzm
zebrał 157 fiszek • 9 marca 2011, 20:18

Człowiek sam w so­bie jest zam­kiem, te­raźniej­szość jest fosą, którą sam siebie otacza, przeszłość bramą, która jest kluczem do je­go poz­na­nia.

A przyszłość? Tyl­ko od­pa­dający­mi cegłami i cho­ler­ny­mi oblężeniami. 

aforyzm dnia z 21 sierpnia 2011 roku
zebrał 61 fiszek • 5 lipca 2011, 22:32

Ludzie po­siadają zam­ki pełne wałów... 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 15 października 2012, 14:27
Wszystkie
Filtruj wyniki