Wyszukiwarka: ostre

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: os­tre — zgromadziliśmy 8 tekstów.

Słowa są jak os­trze noża. Z jed­nej stro­ny ta­kie os­tre, a z dru­giej zwyczaj­nie tępe. 

aforyzm dnia z 4 sierpnia 2014 roku
zebrał 209 fiszek • 27 maja 2011, 18:47

Znam ludzi roz­bi­tych na ka­wałeczki, z których niektóre są tak os­tre, że dot­knięcie ich oz­nacza wie­czne krwawienie. 

aforyzm
zebrał 183 fiszki • 1 czerwca 2011, 10:47

(...) nic to, że język cięty
Ri­pos­ta zbyt ostra,
a rozmówca za tępy. 

aforyzm dnia z 4 marca 2010 roku
zebrał 179 fiszek • 16 lutego 2010, 00:07

Tępo­ta ma os­trą konkurencję... 

aforyzm
zebrał 176 fiszek • 5 maja 2011, 11:36

by­wają os­tre gry i tępi zwycięzcy... 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 21 marca 2013, 10:30

- A jak pachniała Ci miłość?
- Pachniała mi różnie, słodką nutą szczęścia z każde­go spot­ka­nia i os­trym za­pachem fa­jek na pożeg­na­nie, cier­pką tęsknotą, gdy cze­kałam na wiado­mość od niego, duszącym żalem, kiedy się spóźniał lub błogim spo­kojem, kiedy był obok, lecz niep­rzer­wa­nie pachniała mi je­go imieniem w moich myślach… 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 3 marca 2013, 12:26

'.. Chcę być nieg­rzeczna, niebez­pie­czna, na­miętna, de­likat­na, os­tra i ponętna, ale tyl­ko względem tej jed­nej Ko­biety. ' 

_______

Seks z miłości?
Seks dla sportu.?
Zde­cydo­wanie to pier­wsze ;] 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 grudnia 2012, 19:44
Wszystkie
Filtruj wyniki