Wyszukiwarka: ostre

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: os­tre — zgromadziliśmy 4 teksty.

Słowa są jak os­trze noża. Z jed­nej stro­ny ta­kie os­tre, a z dru­giej zwyczaj­nie tępe. 

aforyzm dnia z 4 sierpnia 2014 roku
zebrał 209 fiszek • 27 maja 2011, 18:47

Znam ludzi roz­bi­tych na ka­wałeczki, z których niektóre są tak os­tre, że dot­knięcie ich oz­nacza wie­czne krwawienie. 

aforyzm
zebrał 183 fiszki • 1 czerwca 2011, 10:47

by­wają os­tre gry i tępi zwycięzcy... 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 21 marca 2013, 10:30

„Czas leczy ra­ny.” Więc dlacze­go ja wciąż na no­wo przeżywam ten dzień? To two­je ob­ce spoj­rze­nie? Two­je chłod­ne, os­tre jak brzyt­wa słowa, które zra­niły mnie tak moc­no? Czas nie leczy ran. On tyl­ko po­maga im się zas­kle­pić, ale bliz­na po nich po­zos­ta­je na zaw­sze rozpamiętywana. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2013, 15:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 00:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:14scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:13scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 00:11Rosa Neg­ra wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 00:11PIECHOCINO wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 00:09scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

dzisiaj, 00:08Naja wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

dzisiaj, 00:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Życie to łódka, oso­bowość [...]

dzisiaj, 00:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 00:03scorpion wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.