Wyszukiwarka: niebie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: niebie — zgromadziliśmy 28 tekstów.

Deszcz to tyl­ko krótka chwi­la, po której zaw­sze rodzi się ra­dość... uśmie­chem na niebie malowana...

Agnieszce. 

aforyzm
zebrał 131 fiszek • 4 czerwca 2013, 06:04

"Nie jes­tem jeszcze w niebie, ale no­gami nie do­tykam już ziemi." 

aforyzm dnia z 4 maja 2009 roku
zebrał 100 fiszek

Zaufa­nie…gdy poz­wo­lisz abym przep­ro­wadził cię przez noc, na­wet wte­dy, gdy na niebie zab­raknie gwiazd. 

aforyzm
zebrał 82 fiszki • 27 października 2012, 13:09

Nie­dziel­nych kierowców pro­wadzą zna­ki na niebie... 

aforyzm
zebrał 57 fiszek • 22 czerwca 2011, 09:12

Cza­sem trud­no jest zro­zu­mieć sa­mot­ność człowieka, jest jak nieod­gad­niona ta­jem­ni­ca po­roz­rzu­ca­nych po noc­nym niebie gwiazd... ni­by mi­liony światełek, lecz tyl­ko niektóre złączo­ne są w sen­sowną całość... 

aforyzm
zebrał 50 fiszek • 30 października 2014, 17:20

Naj­większym skar­bem jest ko­bieta, która po­każe Ci gwiaz­dy na pochmur­nym niebie. 

aforyzm
zebrał 49 fiszek • 9 marca 2014, 20:48

A kiedy umrę, po­wiedz mi, że żyję... w To­bie, w moim niebie. 

aforyzm
zebrał 33 fiszki • 4 maja 2013, 16:52

Wiesz po co są gwiaz­dy na niebie ? By na­wet człowiek bied­ny poczuł się bogaty... 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 21 czerwca 2013, 18:03

O niebie włas­nej po­gody ducha sam decydujesz,
nie pozwól, by chmu­ry zmar­twień przesłoniły słońce Twe­go uśmiechu.
 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 31 maja 2013, 11:08

Rodzi­na to naj­piękniej­sze co człowiek może po­daro­wać dru­giej oso­bie. Bo to właśnie w jej szczególnym cieniu pot­ra­fi błyszczeć na niebie włas­ne­go życia.

•W podziękowaniu• 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 1 grudnia 2015, 00:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 02:19karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Jestem v2 

dzisiaj, 02:17karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Nieistotność

dzisiaj, 02:09Cris sko­men­to­wał tek­st Otworzyłem niez­na­ne mi drzwi [...]

dzisiaj, 02:03Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 02:02Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 02:01Cris sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:46Thé vert sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 00:45Thé vert sko­men­to­wał tek­st * elik­sir

dzisiaj, 00:42krysta sko­men­to­wał tek­st * elik­sir

dzisiaj, 00:14karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Głupota to cecha, która [...]