Wyszukiwarka: narkotyk

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nar­ko­tyk — zgromadziliśmy 2 teksty.

Z Mężczyzną jest jak z nar­ko­tykiem- łat­wo się uza­leżnić, trud­no zakończyć. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 14 września 2012, 17:25

Człowiek - czym jest , jaką ważną ro­le od­by­wa w wrzechświecie , jed­no jest pew­ne , kiedy się rodzi­my nic nie przy­nosi­my na ten świat , a kiedy odd niego od­chodzi­my nic [...] — czytaj całość

aforyzm • 31 sierpnia 2012, 20:20
Wszystkie
Filtruj wyniki