Wyszukiwarka: narkotyk

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: nar­ko­tyk — zgromadziliśmy 4 teksty.

Cza­sami zachodzące słońce działa jak nar­ko­tyk, przełamu­je nieśmiałość, dając dłoniom dotyk… 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 10 lipca 2013, 19:48

Tlen to uza­leżnienie, z które­go nie wy­leczy nas żaden narkotyk 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 28 stycznia 2015, 20:13

Yhymm.
Po­wiem ci szczerze .. 
Nie mam już uczuć
Nie czuję nic do ciebie
Je­dynie cze­go pragnę
To w sa­mot­ności życia
Bo ludzie często ra­nią
Więc wy­bieram drogę
w sa­mot­ności bycia
To nie jest żaden
ste­reotyp , ale wciąga
jak nar­ko­tyk
Dziękuję Bo­gu , że 
nie żyję w nałogu (...) 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 2 sierpnia 2013, 18:28

Sztu­ka to je­dyny zdro­wy nar­ko­tyk, który poz­wa­la nam na to­tal­ny od­lot,
spra­wia, że widzi­my i czu­jemy o wiele więcej niż ludzie, którzy nie mają ot­warte­go umysłu. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 5 stycznia 2014, 15:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:48PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Radziejowicz mu­si odejś.  

dzisiaj, 17:41Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Filozoficzny ból du*py? Gdy wiem [...]

dzisiaj, 17:39nicola-57 sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:37PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Daniełewi wy­pad­na sprzun­czka od [...]

dzisiaj, 17:37PIECHOCINO wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 17:34Cris sko­men­to­wał tek­st Pochlebstwa mydlą nam oczy, [...]

dzisiaj, 17:33shulag sko­men­to­wał tek­st Pochlebstwa mydlą nam oczy, [...]

dzisiaj, 17:31Niusza sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:25JaiTy sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:23Niusza sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]