Wyszukiwarka: morze

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: morze — zgromadziliśmy 15 tekstów.

W morzu kro­pel je­dynie łzy po­siadają historię 

aforyzm dnia z 26 marca 2012 roku
zebrał 189 fiszek • 12 marca 2011, 10:38

Mądry sieje jak może, a głupi gdzie morze. 

aforyzm dnia z 3 maja 2013 roku
zebrał 143 fiszki • 6 marca 2012, 07:34

Sam so­bie jes­tem stat­kiem, ster­ni­kiem i ste­rem, lecz morze nieubłagane. 

aforyzm dnia z 14 maja 2011 roku
zebrał 124 fiszki • 22 października 2010, 21:58

- Obiecałam so­bie, że kiedyś od­po­kutu­jesz każdą mi­nutę mo­jego płaczu, każdą se­kundę mo­jej roz­paczy.Te­raz jed­nak nie mogę nic z siebie wyk­rztu­sić. Te wszys­tkie słowa nie przeszłyby mi przez gardło. Układałam te cholerne [...] — czytaj całość

aforyzm dnia z 15 sierpnia 2009 roku
zebrał 104 fiszki • 14 sierpnia 2009, 18:42

Morze wódki budzi fa­le chaotycznych rozmów a mózg niczym sta­tek miotający się pod wpływem burzy pro­mili to się z głupotą jed­na a cza­sem z mądrością bra­ta, a za ste­rami całego te­go ga­lima­tiasu stoi szcze­rość, i ona zda­je się tu mieć nad wszys­tkim przewagę 

aforyzm
zebrał 68 fiszek • 24 kwietnia 2011, 16:52

To była jed­na z naj­dziw­niej­szych no­cy, ja­kie miałem dotąd w życiu. Ja­kaś niez­na­na siła ciągnęła mnie w stronę morza. W jed­nej chwi­li zrodziła się we mnie myśl- muszę tam być, te­raz. Wychodząc [...] — czytaj całość

aforyzm dnia z 6 lipca 2009 roku
zebrał 41 fiszek

W morzu pias­ku źdźbło tra­wy jest perłą. 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 21 sierpnia 2012, 10:01

Two­je czy­ny będą znaczyć ty­le co krop­la w oceanie, lecz czymże jest ocean jeśli nie morzem kro­pel?

(pa­raf­ra­za dialo­gu z fil­mu "At­las Chmur") 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 25 kwietnia 2013, 18:32

Następna strona 1 2

Wszystkie
Filtruj wyniki