Wyszukiwarka: ludzie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: ludzie — zgromadziliśmy 421 tekstów.

-Opo­wiedz mi coś o sobie...
-Mam na imię Miłość, moją matką jest Po­myłka, oj­cem Przy­padek. Urodziłam się w ser­cu i tam obec­nie mie­szkam, ra­zem z sios­trą Nadzieją. Codzien­ne kłótnie z ku­zynką Niena­wiścią sprawiają, [...] — czytaj całość

aforyzm dnia z 10 stycznia 2010 roku
zebrał 460 fiszek • 9 stycznia 2010, 18:19

Diament zaw­sze po­zos­ta­nie diamen­tem…na­wet, jeśli „ludzie bez grzechu” przyk­ryją go zwykłymi kamieniami. 

aforyzm
zebrał 409 fiszek • 5 grudnia 2010, 09:34

Są ludzie, którzy nie poz­na­liby praw­dy, na­wet gdy­by usiadła im na nosie. 

aforyzm dnia z 2 maja 2010 roku
zebrał 383 fiszki • 1 maja 2010, 08:18

Niektórzy ludzie są jak pająki…sa­mot­ni w sieci. 

aforyzm dnia z 20 marca 2011 roku
zebrał 374 fiszki • 28 lipca 2010, 06:46

Są ta­kie chwi­le, sy­tuac­je, ludzie, którzy spra­wiają, że się ru­mieni­my. Wstyd o tym po­wie­dzieć głośno, ale często jest nam z tym dobrze. 

aforyzm dnia z 18 maja 2010 roku
zebrał 314 fiszek • 16 maja 2010, 10:07

... ludzie co­raz częściej szu­kają w par­tnerze ter­mo­foru, ban­ko­matu i wib­ra­tora... wszys­tkiego, tyl­ko nie uczuć... 

aforyzm dnia z 12 maja 2011 roku
zebrał 298 fiszek • 12 kwietnia 2011, 00:15

Gdy w pew­nych chwi­lach ludzie za­miast mówić mil­kną to znaczy, że dzieje się coś nap­rawdę ważnego. 

aforyzm dnia z 20 stycznia 2011 roku
zebrał 276 fiszek • 12 lipca 2010, 22:42

Ludzie rodzą się zdro­wi bądź niepełnos­praw­ni, ale to społeczeństwo ska­zuje człowieka na kalectwo. 

aforyzm dnia z 13 września 2010 roku
zebrał 266 fiszek • 18 sierpnia 2010, 23:41

Gdy­by ludzie pot­ra­fili cofnąć czas, wyrządza­liby so­bie dwa ra­zy więcej krzywdy. 

aforyzm dnia z 12 stycznia 2013 roku
zebrał 244 fiszki • 29 grudnia 2010, 05:04

- Boję się! co to było?! duchy? potwory?
- Gorzej... - ludzie. 

aforyzm dnia z 3 lutego 2010 roku
zebrał 240 fiszek • 2 lutego 2010, 18:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 14:03Niusza sko­men­to­wał tek­st Zamach po­winien być wy­kona­ny [...]

dzisiaj, 14:00shulag sko­men­to­wał tek­st Zamach po­winien być wy­kona­ny [...]

dzisiaj, 13:59oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamach po­winien być wy­kona­ny [...]

dzisiaj, 13:56Kamila 6 sko­men­to­wał tek­st Przebaczenie

dzisiaj, 13:45Cris sko­men­to­wał tek­st To niewy­baczal­ne, że mil­cze­liśmy, [...]

dzisiaj, 13:35Niusza sko­men­to­wał tek­st W tak małym kra­ju [...]

dzisiaj, 13:34Niusza sko­men­to­wał tek­st Partia po­siadająca naj­większą siłę [...]

dzisiaj, 13:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy stu­diując zao­cznie można [...]