Wyszukiwarka: dorastanie

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: do­ras­ta­nie — zgromadziliśmy 6 tekstów.

Niektóre biog­ra­fie uczą jak do­ras­ta się do zwycięstw. 

aforyzm dnia z 26 marca 2013 roku
zebrał 215 fiszek • 21 czerwca 2011, 14:59

Dorastanie:
Ut­ra­ta skrzy­deł na rzecz garba... 

aforyzm dnia z 5 kwietnia 2012 roku
zebrał 181 fiszek • 26 października 2011, 14:41

By­cie bun­towni­kiem będąc młodym to nic in­ne­go jak sprze­ciwianie się całemu og­ro­mowi zła na świecie. Gdy się do­ras­ta co­raz częściej bra­kuje sił i zaczy­na się po pros­tu to­lero­wać i re­zyg­no­wać z walki. 

aforyzm
zebrał 67 fiszek • 5 kwietnia 2011, 22:49

... każdy dziec­kiem się rodzi... lecz nie każdy do­ras­ta do te­go, by dziec­kiem być całe życie... 

aforyzm
zebrał 33 fiszki • 2 kwietnia 2013, 00:28

"Pat­rzyłem jak do­ras­tasz, widziałem jak doj­rze­wasz i nap­rawdę cie­szy mnie to, że z małego na­sion­ka wy­rosła tak wspa­niała Róża.
Ale choć jes­tem tu tyl­ko og­rodni­kiem, cza­sami się za­pomi­nam, a to niedobrze..." 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 8 stycznia 2013, 23:47
Wszystkie
Filtruj wyniki