Wyszukiwarka: dla ukochanego

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla ukocha­nego — zgromadziliśmy 527 tekstów.

Nie muszę być dla ciebie wszys­tkim, aby być dla siebie kimś. 

aforyzm dnia z 30 kwietnia 2010 roku
zebrał 353 fiszki • 13 grudnia 2009, 00:36

Je­dyny powód dla które­go chciałem po­zos­tać gwiazdą, jest ta­ki, że na­wet gdy będę spa­dał, będę w sta­nie spełnić jed­no z twoich marzeń. 

aforyzm dnia z 14 stycznia 2011 roku
zebrał 297 fiszek • 3 października 2010, 12:14

Naj­wspa­nial­szy mo­ment w moim życiu.?
Chwi­la, w której zro­zumiałam, że chcę żyć. Dla siebie. 

aforyzm dnia z 14 października 2010 roku
zebrał 293 fiszki • 12 lipca 2010, 22:48

Pod­pa­le dla ciebie mias­to, gdy szep­niesz mi do ucha i pop­ro­sisz bym po­kazał ci światło. 

aforyzm dnia z 25 października 2010 roku
zebrał 275 fiszek • 28 lutego 2010, 23:00

Samotność...
jest dla mnie jak sios­tra, kocham ją i jej towarzystwo...
ale ile możemy żyć ra­zem, ktoś mu­si się w końcu wyprowadzić.

Życie sin­gla ma wiele za­let... i jedną wadę. 

aforyzm dnia z 4 lutego 2011 roku
zebrał 272 fiszki • 6 grudnia 2010, 23:49

Pa­miętaj­cie !!!
Cho­wając głowę w piasek, wy­pina­cie włas­ny...tyłek !!!


* dla córki... 

aforyzm dnia z 14 listopada 2010 roku
zebrał 256 fiszek • 4 grudnia 2009, 11:14

Jeśli uważasz, że wiel­ka jest miłość, dla której mógłbyś za­bijać, to po­myśl jak kochają ci, którzy chcieli­by dla niej wskrzeszać... 

aforyzm dnia z 31 października 2010 roku
zebrał 248 fiszek • 31 sierpnia 2009, 03:14

Sa­mot­ność - dla jed­nych trwo­ga, dla in­nych bez­pie­czna kryjówka. 

aforyzm
zebrał 219 fiszek • 18 stycznia 2011, 09:18

I choćby było mi­lion początków, każdy początek będzie dla każde­go z osob­na wyjątkowy. 

aforyzm dnia z 5 stycznia 2010 roku
zebrał 217 fiszek • 4 stycznia 2010, 14:32

... niejed­nokrot­nie, moją in­spi­racją jes­teście Wy...
... Wasze myśli, za­war­te w nich marze­nia, sny..
* ta­ka wa­len­tynka dla wszys­tkich na portalu...

[Copyright] 

aforyzm dnia z 15 lutego 2010 roku
zebrał 209 fiszek • 14 lutego 2010, 05:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Wszystkie
Filtruj wyniki
Aktywność

dzisiaj, 17:10karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Słowa Pan i Pa­ni [...]

dzisiaj, 16:41Logos sko­men­to­wał tek­st Słowa Pan i Pa­ni [...]

dzisiaj, 16:38Logos sko­men­to­wał tek­st Miarą ludzkiej in­te­ligen­cji jest [...]

dzisiaj, 16:18Żegnając się ze świ­tem sko­men­to­wał tek­st Miarą ludzkiej in­te­ligen­cji jest [...]

dzisiaj, 16:15Logos sko­men­to­wał tek­st Miarą ludzkiej in­te­ligen­cji jest [...]

dzisiaj, 15:28shulag sko­men­to­wał tek­st Nakarmić mogę Bo­ga, dając [...]

dzisiaj, 15:25Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Nakarmić mogę Bo­ga, dając [...]

dzisiaj, 15:24Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st Brzydka po­goda

dzisiaj, 15:21Lilę Róż sko­men­to­wał tek­st 02.05.2016

dzisiaj, 15:20shulag sko­men­to­wał tek­st Mam coś dla ciebie [...]