Wyszukiwarka: dla ukochanego

W tym miej­scu znaj­dziesz tek­sty z frazą: dla ukocha­nego — zgromadziliśmy 4 teksty.

Cza­sem mil­cze­nie wo­bec ukocha­nej oso­by jest dla Niej mil­sze niż wy­powiada­nie pus­tych słów... 

aforyzm dnia z 9 września 2009 roku
zebrał 53 fiszki • 8 września 2009, 19:09

Czym jest miłość?? Hmm...dla jed­nych to piękne uczu­cie, dla in­nych reak­cja che­miczna zachodząca w Naszym mózgu a jeszcze dla in­nych nie pot­rzeb­ne uczu­cie, które kom­pli­kuje życie. Jak­by te­go nie naz­wać dla mnie [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 17 grudnia 2012, 15:01

Naj­piękniej­szą i najsłod­szą mu­zyką dla uszu , jest bi­cie ser­ca ukocha­nej przez nas osoby... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 czerwca 2012, 09:01

tak, wróciłam do domu
jut­ro po­jadę do miej­sca mo­jego dzieciństwa..
tak, pa­miętam tam­te emoc­je, żale, roz­terki, przyjaciół
tak jeżeli chodzi o uczu­cia i sentymenty
A emocje?
-emoc­je opadły, w życiu od daw­na wi­ta pus­tka jeżeli chodzi o to.
po­jadę tam po­kazać jeszcze nie je­den raz ja­ka jes­tem szczęśli­wa i zro­bię to dla siebie jak i mo­jej ukocha­nej bab­ci i zmarłego dziadka
cała reszta nie istnieje 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 31 października 2012, 14:04
Wszystkie
Filtruj wyniki